Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Barbotuoti

barbotúoti [pranc. barboter — pliuškenti], leisti dujas arba garus pro skystį.

Barchanai

barchãnai [< tiurkų k.], vėjo supustytos pusmėnulio arba pjautuvo pavidalo smėlio kalvos ilgais lėkštais priešvėjiniais, trumpais stačiais pavėjiniais šlaitais, pereinančiais į pavėjui atkreiptus ragus.

Bardas

bárdas [air. bard — poetas]: 1. sen. keltų poetas ir vid. amžių Airijos, Škotijos, Velso dvaro poetas profesionalas, kuriantis ir rečituojantis gamtinę, herojinę, religinę poeziją; 2*. poetas, reiškiantis patriotines idėjas.

Barelis

bãrelis [angl. barrel — statinė], nesisteminis biralų ir skysčių tūrio vienetas; D. Britanijos Δ lygus 163,65 l, JAV biralų Δ lygus 115,628 l, naftos ir jos produktų — 158,988 l.

Bareljefas

bareljèfas [pranc. bas-relief — žemas reljefas], skulptūra arba ornamentas, iškilęs iš plokštumos mažiau kaip per pusę savo tūrio.

Baresteziometras

baresteziomètras [gr. baros — sunkumas + aisthēsis — jutimas + ↗ …metras], prietaisas mech. spaudimo jutimui matuoti.

Bareteris

barèteris [angl. barretter], techn. prietaisas pastoviam el. srovės stiprumui elektroninių lempų kaitinimo grandinėse palaikyti.

Baribalas

baribãlas, lokys Ursus americanus; paplitęs Š. Amerikos miškuose.

Baricentras

bariceñtras [gr. barys — sunkus + ↗ centras], masės arba svorio centras.

Barijas

bãrijas [↗ baras3], retai vartojamas CGS vienetų sistemos slėgio vienetas, lygus 1 dyn/cm2 = 0,1 Pa (paskalio); mikrobaras.