Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Barokamera

barokãmera [↗ baro… + ↗ kamera], sandari kamera, kurioje oro slėgis sumažinamas arba padidinamas siurbliais ar kompresoriais, o temperatūra išlieka pastovi.

Barokas

barõk‖as [it. barocco — keistas, įmantrus], XVII— XVIII a. I pusės Europos ir Lot. Amerikos šalių meno kryptis; šio laikotarpio architektūros ir dailės stilius; ~ ui būdinga didingumas, prabanga, dinamika, rafinuotumo ir grubumo, abstrakčios simbolikos ir natūralistinių elementų derinys.

Baroklinija

baroklinija [↗ baro… + gr. klinō — nulenkiu, palenkiu, pakreipiu], skysčio (dujų) sluoksnių būsena: pastovaus slėgio paviršiai kertasi su pastovaus tankio paviršiais.

Baromakrometras

baromakromètras [gr. barys — sunkus + makros — ilgas + ↗ …metras], med. svarstyklės su ūgio matuokle kūdikiams sverti ir matuoti.

Barometras

baromètras [↗ baro… + ↗ …metras], prietaisas atmosferos slėgiui matuoti.

Baronas

barõnas [pranc. baron], V. Europoje — bajorų titulas (vid. amžiais — tiesioginis karaliaus vasalas); tą titulą turintis asmuo; Rusijoje nuo XVIII a. pr. Pabaltijo vokiečių bajorų titulas.

Baronetas

baronètas [angl. baronet], D. Britanijoje — paveldimas bajorų titulas.

Baroskopas

baroskòpas [↗ baro… + ↗ …skopas], prietaisas daikto išstumto oro svorio ir daikto svorio nuostolio ore lygybei demonstruoti.

Barostatas

barostãtas [↗ baro… + gr. statos — stovintis], įtaisas, palaikantis pastovų slėgį kameroje.

Baroterapija

baroterãpija [↗ baro … +↗ terapija], gydymas (barokamerose) padidintu arba sumažintu atmosferos slėgiu.