Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Chromomeros

chromomèros [↗ chromo… + gr. meros — dalis], biol. intensyviai nusidažančios chromosomų dalys; sudaro būdingą chromosomų raštą.

Chromomikozė

chromomikòzė [↗ chromo…+ gr. mykēs — grybas], odos grybinė liga, kurią dažn. sukelia Hormodendrum ir Phialophora genčių grybai.

Chromonema

chromonemà [↗ chromo…+ gr. nēma — siūlas], biol. smulkiausias chromosomos vidinės struktūros komponentas — spirale susisukusi nukleoproteidinė skaidula (mikrofibrilė).

Chromoplastai

chromoplãstai [↗ chromo… + gr. plastos — suformuotas], augalų ląstelių plastidės, turinčios geltonų ir oranžinių pigmentų.

Chromosfera

chromosferà [↗ chromo… + ↗ sfera], Saulės ar kt. žvaigždės atmosferos sluoksnis, esantis virš fotosferos.

Chromoskopas

chromoskòpas [↗ chromo… + ↗ …skopas], prietaisas spalvotam fotografijos atvaizdui gauti iš kelių nespalvotų diapozityvų ar negatyvų.

Chromosomos

chromosòmos [↗ chromo… + gr. sōma — kūnas], lėlės, siūlo ar kamuolėlio pavidalo ląstelės branduolio struktūros, kuriose yra genai, turintys didumą ląstelės genetinės informacijos.

Chromotropai

chromotròpai [↗ chromo… + gr. tropos — posūkis, kryptis], sintetiniai org. dažai, dažantys raudona spalva, kurią kandikais galima pakeisti į violetinę arba mėlynai juodą.

Chromotropizmas

chromotropizmas, chromotròpija [↗ chromotropai], chem. junginio savybė nudažyti medžiagą keliomis spalvomis.

Chromšpineliai

chromšpinèliai [↗ chrom(o)… + ↗ špinelis] ↗ chromitai.