Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Chromšpinelidai

chromšpinelidai ↗ chromitai.

Chromuoti

chromúoti ↗ chrominti.

Chronaksija

chronãksija [gr. chronos — laikas + axia — vertė], fiziol. trumpiausias laikas, per kurį nuolatinė el. srovė, dvigubai stipresnė už slenkstinę, turi veikti organizmo ląstelę arba audinį, kad sukeltų fiziol. reakciją.

Chroninis

chrònin‖is, ~ iškas [gr. chronios — ilgalaikis], trunkantis ilgą laiką, lėtinis, pasikartojantis (ppr. apie negeroves), pvz., ~iška liga.

Chrono

chrono… [gr. chronos — laikas], pirmoji sudurtinių žodžių dalis, rodanti jų sąsają su laiku.

Chronografas

chronogrãfas [↗ chrono… + ↗ …grafas]: 1. sen. raštijos paminklas, visuotinės istorijos apžvalga pagal Bibliją ir Bizantijos kronikas; 2. prietaisas trumpiems laiko tarpams arba kokių nors įvykių, reiškinių momentams registruoti (matuoti).

Chronografija

chronogrãfija [↗ chrono… + ↗ …grafija]: 1. astr. reiškinių laiko momentų registravimas chronografu; 2. kronikų, metraščių rašymas — ist. įvykių užrašymas metų sekos tvarka; tuo būdu parašyti veikalai.

Chronograma

chronogramà [↗ chrono… + ↗ …grama], lotyniškas tekstas, kurio žodžių pirmosios arba grafiškai išskirtos raidės sudaro skaičių (romėniškais skaitmenimis), reiškiantį įvykio, apie kurį tekste kalbama, datą arba knygos išleidimo datą.

Chronologija

chronològija [↗ chrono… + ↗ …logija]: 1. pagalbinė disciplina, nustatanti ist. įvykių ir dokumentų datas; 2. įvykių seka jų laiko tvarka.

Chronologinis

chronològ‖inis, ~iškas: 1. susijęs su ↗ chronologija (1); 2. sudarytas įvykių sekos tvarka.