Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Drumlinas

drùmlinas [angl. drumlin], pailga kepalo pavidalo ledyninės kilmės kalva.

Drūza

drūz‖à [ček. druza < vok. Druse — šepetys]: 1. miner. mineralų kristalų agregatas uolienų tuštumose, vienu galu suaugęs su bendru pagrindu; ~as sudaro kvarcas, kalcitas, ametistas, epidotas, antimonitas, gipsas; 2. lot. kristalų (dažn. kalcio oksalato) grupė augalo ląstelės vakuolėje; 3. med. parazitinių grybų sankaupa audiniuose, pvz., laibagrybių Δ, sergant aktinomikoze.

Duajenas

duajènas [pranc. doyen], diplomatinio korpuso seniūnas — seniausiai toje valstybėje akredituotas diplomatas.

Dualinis

duãlinis ↗ dualus.

Dualis

dualis [lot.], lingv. dviskaita.

Dualizmas

dualizmas [lot. dualis — dvejopas, dvigubas]: 1. fil. dvejopos (materialios ir dvasinės) tikrovės koncepcija; materija ir dvasia laikomi vienodai savarankiškais tos tikrovės pradais; 2. dvilypumas, dvejopumas, sudvejinimas.

Dualus

dualùs [lot. dualis — dvejopas, dvigubas], dvilypis, dvejopas, susidvejinęs, būdingas dualizmui.

Duantai

duántai [lot. duo — du], ciklotrono tuščiaviduriai elektrodai, tarp kurių greitinamos elektringosios dalelės (protonai, deutronai, alfa dalelės).

Dubanis

dubãnis [< kinų k.], sen. Kinijoje — generalgubernatorius arba didelės žinybos valdytojas.

Dubitatyvinis

dubitatỹvin‖is [lot. dubitativus — abejotinas, netikras], lingv. reiškiantis abejonę; pvz., konstrukcija, ~iai jungtukai.