Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Defektinis

defèktinis, sugedęs, sugadintas, turintis trūkumą, defektą; susijęs su defektais.

Defektoskopas

defektoskòpas [↗ defektas + ↗…skopas], aparatas gaminių defektams rasti, nesuardant pačių gaminių.

Defektoskopija

defektoskòpija [↗ defektas + ↗…skopija], gaminių defektų radimo techn. metodų visuma.

Defenzorius

defeñzorius [lot. defensor — gynėjas], sen. Romos (nuo IV a. II pusės) centro valdžios pareigūnas vietos valdžios organų veiklai tikrinti; vėliau teisėjas nedidelėms byloms spręsti.

Defenzyva

defenzyvà1 [pranc. défensive < défendre — ginti], psn. kar. gynimosi taktika, gynyba.

Defenzyva

defenzyvà2 [lenk. defensywa < lot. defensivus — gynybinis], buržuazinės Lenkijos 1918—39 polit. policija (kontržvalgyba).

Deferentas

defereñtas [lot. deferens (kilm. deferentis) — nešantis], apskritimas aplink centr. kūną; pagal geocentr. ir heliocentr. sistemą, šiuo apskritimu juda planetos epiciklo centras.

Deferizacija

deferizãcija [↗ de… + lot. ferrum — geležis], geležies druskų šalinimas iš geriamojo ir techninio vandens.

Defetizmas

defetizmas [pranc. défaitisme < défaite — pralaimėjimas], nesitikėjimas laimėti, nepasisekimo pranašavimas, skleidžiant nusivylimo ir baimės gandus; pesimistinė pažiūra į kurią nors idėją, mintį, į galimybę įvykdyti ką nors.

Defibreris

defibreris [pranc. défibreur < ↗ de… + lot. fibra— pluoštas], mašina popieriaus masei gaminti; popiermalkės spaudžiamos prie sukamo abrazyvinio akmens ir sutrinamos į plaušus.