Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Defibriliacija

defibriliãcija [↗ de… + lot. fibrilla — skaidulėlė], gydymo metodas — širdies skilvelių arba prieširdžiu virpėjimo pašalinimas, paveikus širdį (tiesiogiai arba per krūtinės ląstą) vienkarčiu trumpu el. impulsu.

Defibruoti

defibrúoti [pranc. défibrer], celiuliozės ir popieriaus gamyboje —trinti medieną į plaušus.

Deficitas

deficitas [lot. deficit — trūksta]: 1. ko nors trūkumas; 2. nuostolis; padėtis, kai išlaidos viršija pajamas, pvz., mokėjimų balanso Δ.

Deficitinis

deficitinis [↗ deficitas]: 1. trūkstamas, kurio yra nepakankamai; 2. nuostolingas.

Defile

defilẽ[pranc. défilé], siauruma, tarpeklis, perėja tarp kalnų, vandens kliūčių.

Defiliada

defiliadà [pranc. défilade], kariuomenės žygiavimas (mechanizuotų dalinių važiavimas) paradine rikiuote vadui, valdžios atstovui pagerbti.

Defiliuoti

defiliúoti [pranc. défiler], dalyvauti defiliadoje, eiti (važiuoti) paradine rikiuote.

Definicija

definicija [lot. definitio], apibrėžimas.

Definityvas

definitỹvas [lot. definitivus — galutinis, lemiantis], sąskaitybos sistema, pagrįsta kortelių ir kopijavimo naudojimu.

Defisas

defisas [lot. divisio — padalijimas], brūkšnelis — žodžio dalies kėlimo iš vienos eilutės į kitą ženklas arba jungiamasis ženklas tarp 2 žodžių.