Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Deflagracija

deflagrãcija [lot. deflagratio — sudegimas], sprogstamųjų medžiagų sudegimas be sprogimo.

Deflegmacija

deflegmãcija [↗ de… + gr. phlegma — drėgmė; karštis], garų ir dujų mišinių dalinis kondensavimas, norint įsodrinti juos žemos virimo temperatūros komponentais.

Deflektorius

deflèktorius [lot. deflecto — nukreipiu į šalį]: 1. vėdinimo įtaisas į išorę iškišto vamzdžio gale orui siurbti iš patalpos; veikia traukos principu; 2 kreiptuvas — įtaisas dujų, skysčio, birių medžiagų, garso bangų srauto krypčiai keisti; 3. magn. prietaisas magn. kompaso deviacijai matuoti ir naikinti; 4. ciklinio greitintuvo, pvz., ciklotrono, sinchrofazotrono elektrodas, nukreipiantis pagreitintas daleles į taikinį ar tiriamąjį objektą; 5. elektroninio oscilografo plokštelė, kreipianti elektronų spindulį.

Defliacija

defliãcija [lot. deflatio — nupūtimas]: 1. pinigų kiekio, viršijančio prekių cirkuliacijos ir mokėjimų poreikius, išėmimas iš apyvartos; 2. geol. dūlėsių (dulkių, smėlio) išpustymas iš mechaniškai dūlančių uolienų.

Defloracija

deflorãcija [lot. defloratio], skaistybės (nekaltybės) atėmimas; mergystės plėvės plyšimas (dažn. per pirmąjį lytinį aktą).

Defoliacija

defoliãcija [↗ de… + lot. folium — lapas], augalų lapų šalinimas chem. medžiagomis.

Defoliantas

defoliántas [↗ defoliacija], chem. preparatas augalų lapams šalinti.

Deformacija

deformãcija [lot. deformatio — formos pakeitimas]: 1. techn. kūno formos ir dydžio kitimas (dažn. nuo apkrovų arba temperatūros); 2*. bet ko iškreipimas (iškrypimas), nukrypimas nuo to, kas įprasta, normalu.

Deformuoti

deformúoti [↗ deformacija], iškraipyti, keisti formą.

Defosforacija

defosforãcija [↗ de… + ↗ fosforas], fosforo šalinimas iš gaminamo arba perlydomo metalo (plieno, ketaus).