Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Degeneruoti

degenerúoti [lot. degenerare], išsigimti, prastėti.

Degra

degrà [pranc. dégras], žuvų taukų oksidacijos šalutinis produktas.

Degradacija

degradãcija [pranc. dégradation < ↗ de… + lot. gradus — pakopa, laipsnis], kurios nors savybės mažėjimas, blogėjimas; smukimas.

Degraduoti

degradúoti [pranc. dégrader]: 1. blogėti, išsigimti, smukti; 2. atimti karinį laipsnį.

Degresija

degrèsija [lot. degressio — nusileidimas], tolydus ko nors žemėjimas, mažėjimas, pvz., mokesčių Δ (apmokestinimo sistema, pagrįsta mokesčių tarifo mažėjimu, mažėjant apmokestinamo objekto apimčiai).

Degustacija

degustãcija [pranc. dégustation < lot. degusto — ragauju], maisto produktų (ypač vyno, arbatos) ir jų žaliavų (vaisių, vynuogių), tabako išvaizdos, skonio, kvapo įvertinimas balais organoleptiniu būdu.

Degustatorius

degustãtorius [pranc. dégustateur < lot.], specialistas, nustatantis maisto produkto kokybę pagal skonį, kvapą.

Degustuoti

degustúoti [lot. degustare — ragauti], organoleptiniu būdu vertinti maisto produktų bei jų žaliavų, tabako išvaizdą, skonį, kvapą.

Dehelmintizacija

dehelmintizãcija [↗ de… + gr. helmins (kilm. helminthos) — kirmėlė], kirmėlių šalinimas iš žmogaus ar gyvulio organizmo; jų naikinimas užkrėstoje aplinkoje.

Dehelmintizuoti

dehelmintizúoti [↗ dehelmintizacija], pašalinti, išvaryti iš organizmo, išnaikinti parazitines kirmėles.