Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Deisus

deisus [gr. deēsis— meldimas], tapybos (dažn. ikonų) siužetas, vaizduojantis Kristų su Marija ir šv. Jonu Krikštytoju, kai kada ir kt. šventųjų apsuptą.

Deizmas

deizmas [lot. deismus < deus — dievas], rel. filosofija, pripažįstanti, kad yra dievas kaip beasmenė pirmoji pasaulio priežastis.

Deka

deka… [gr. deka— dešimt]: 1. kartotinio fizikinio vieneto priešdėlis, rodantis, kad šis vienetas lygus 10 sisteminių vienetų, pvz., dekalitras yra 10 litrų; 2. pirmoji sudurtinių žodžių dalis, rodanti, kad kas nors sudaryta iš 10 dalių, elementų, pvz., dekalogas, dekaedras.

Deka

dekà [vok. Decke — dangtis]: 1. styginių muz. instrumentų korpuso dalis (dažn. daroma iš rezonansinės medienos, kuri atmuša ir sustiprina garsą); 2. pobūgnis arba antbūgnis — kuliamosios dalis gaubianti būgną.

Dekabristai

dekabristai [rus. dekabristy < dekabr — gruodis], Rusijos revoliucionieriai, sukėlę 1825 gruodžio sukilimą prieš vienvaldystę ir baudžiavą.

Dekada

dekadà [gr. dekas (kim. dekados) — dešimtis]: 1. 10 dienų laiko tarpas; 2. Prancūzijos didžiosios revoliucijos kalendoriaus (įvesto 1793) 10 dienų tarpsnis; 3. literatūros, meno ar kt. renginių ciklas, trunkantis 10 dienų.

Dekadansas

dekadánsas [pranc. décadence — smukimas], kultūros, visuomenės vertybių nuosmukis, krizė,

Dekadentas

dekadeñtas [pranc. décadent], dekadentizmo atstovas.

Dekadentizmas

dekadentizmas [pranc. décadentisme; pagal žurnalo “Décadent” (1886—89), suformulavusio literatūros krypties programą, pavadinimą], burž. dekadanso apraiškos mene: priešiškumas klasikiniam humanistiniam, visų pirma realistiniam menui; pesimizmo, individualizmo, misticizmo nuotaikos, estetizmo, formalizmo, elitinės meno paskirties propagavimas.

Dekaedras

dekaèdras [↗ deka… + gr. hedra — pagrindas, paviršius, šonas], daugiasienis, kurį riboja 10 plokštumų; dešimčiasienis.