Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Egzekvijos

egzèkvijos [lot. ex(s)equiae — laidojimas, laidotuvės], katalikų bažnyčios laidotuvių maldos bei apeigos.

Egzema

egzemà [gr. exema < exeō — užverdu], neužkrečiama, dažnai pasikartojanti odos liga, kuriai būdinga niežėjimas, odos paraudimas, pūslelės, mazgeliai, šašai.

Egzemplifikacija

egzemplifikãcija [vok. Exemplifikation < lot. exemplum — pavyzdys + facio — darau], aiškinimas pavyzdžiais, iliustracine medžiaga.

Egzemplifikuoti

egzemplifikúoti [↗ egzemplifikacija], aiškinti pavyzdžiais, įrodymus remti pavyzdžiais.

Egzempliorius

egzempliõrius [lot. exemplar — pavyzdys], vienas daiktas iš daugelio tokių pat daiktų; vienetas.

Egzina

egzinà [angl. exine < lot. extimus — galinis, kraštutinis], sėklinių augalų žiedadulkės išorinis (dažnai spalvotas) apvalkalėlis.

Egzistencialai

egzistenciãlai ↗ egzistencialijos.

Egzistencialijos

egzistenciãlijos [lot. existentia — buvimas], egzistencializmo filosofijos žmogaus būties ir jo ryšio su pasauliu kategorijos, būties modusai; M. Heidegerio filosofijoje — baimė, rūpestis, būtis pasaulyje, būtis su kitais, supratimas.

Egzistencializmas

egzistencializmas, filos. kryptis, kurios objektas yra individo egzistencija; skelbia, kad individo likimas nėra visuomenės ir istorijos determinuotas, jis galįs laisvai rinktis, todėl esąs atsakingas už savo veiksmus.

Egzistuoti

egzistúoti [lot. existare], būti, gyvuoti.

Puslapis 10 iš 105« Pirmas...6789101112131415...Paskutinis »