Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Eustilas

eustilas [gr. eustylos — gražiakolonis], sen. graikų šventykla su kolonomis, kurių interkolumniumas 41/2 modulio.

Eutanazija

eutanãzija [gr. euthanasia < eu — gerai + thanatos — mirtis]: 1. lengva mirtis; 2. neskausmingas neišgydomo ligonio numarinimas (TSRS laikoma nusikaltimu).

Eutanologija

eutanològija [gr. euthanatos — lengva mirtis + ↗ logija], mokslas, tiriantis mirštančiojo psichinę būseną, ieškantis būdų jam padėti.

Eutektika

eutèktika [gr. eutēktos — lengvai lydomas]: 1. smulkus mišinys kietų medžiagų, vienu metu išsikristalizavusių iš lydalo temperatūroje, žemesnėje negu kt. komponentų lydymosi temperatūra; 2. skystas lydalas arba tirpalas, iš kurio galima kristalizacija žemesnėje temperatūroje, negu kitokio tų pačių komponentų lydalo ar tirpalo lydymosi temperatūra.

Euterpė

Eutèrpė (gr. Euterpē), sen. graikų mitologijoje — viena iš 9 mūzų, lyrinės poezijos ir muzikos globėja.

Eutrofija

eutròfija [gr. eutrophia < eu — gerai + trophē — maistas; maitinimasis], gera mityba, geras įmitimas; maisto gausa.

Eutrofinis

eutròfin‖is [↗ eutrofija], geros mitybos, palankus, tinkamas mitybai, pvz., ~iai vandenys (vandens telkiniai, kur yra palankios sąlygos gyvūnams gyventi — gausu maisto, ne per rūgšti vandens reakcija), ~iai augalai (augalai, augantys tik derlingose dirvose).

Evakuacija

evakuãcija [lot. evacuatio — ištuštinimas]: 1. gyventojų, įmonių, įstaigų išgabenimas iš vietovės, kuriai gresia priešo užpuolimas arba gaivalinė nelaimė; 2. kariuomenės išvedimas iš jos užimamos teritorijos; 3. sužeistųjų, kar. turto išgabenimas iš karo veiksmų vietos.

Evakuoti

evakúoti [lot. evacuare — ištuštinti], vykdyti evakuaciją, išgabenti, iškraustyti, išvežti iš pavojingos vietos.

Evalvacija

evalvãcija [pranc. évaluation], įvertinimas, įkainojimas, apskaičiavimas.

Puslapis 101 iš 105« Pirmas...96979899100101102103104105