Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Evangelija

evangèlij‖a [gr. euangelion — gera žinia], krikščionių bažnyčios pripažinti kanoniškais pasakojimai apie Jėzaus Kristaus gyvenimą ir jo mokymą.

Evangelikai

evangèlikai, daugelis protestantų bažnyčių, rel. bendruomenių, sektų, kurios tikėjimo pagrindu laiko Naujojo testamento evangelijas.

Evangelistas

evangelistas, evangelijos autorius; kanoniškų evangelijų autoriai yra Kristaus mokiniai apaštalai Matas ir Jonas bei apaštalų mokiniai Lukas ir Morkus.

Evaporacija

evaporãcija [lot. evaporatio < vapor — garai], (iš)garinimas, (iš)garavimas.

Evaporitai

evaporitai [↗ evaporacija], chem. nuosėdos, iškritusios iš persotintų tirpalų uždarų arba pusiau uždarų vandens baseinų dugne.

Evekcija

evèkcija [lot. evectio — pakėlimas; čia: nuokrypis], didžiausias Mėnulio judėjimo nuokrypis nuo trajektorijos, apskaičiuotos pagal Keplerio dėsnius.

Eventualus

eventualùs [lot. eventualis < eventus — atsitikimas], galimas tam tikru atveju.

Evoliucija

evoliùcija [lot. evolutio — išvyniojimas; išsirutuliojimas]: 1. pasaulio, visuomenės kitimo procesas, raida; 2. nedideli lėti kokybiniai kitimai.

Evoliucionizmas

evoliucionizmas: 1. mokslas apie evoliuciją; evoliucijos teorija; 2. reformistinė teorija, teigianti, kad vystymasis tėra lėtas kiekybinis kitimas, kad šuoliški kiekybiniai pakitimai negali virsti kokybiniais.

Evoliucionuoti

evoliucionúoti [↗ evoliucija], tolydžio, pamažu, nepertraukiamai plėtotis, rutuliotis.

Puslapis 102 iš 105« Pirmas...96979899100101102103104105