Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Ekarte

ekarte2 [pranc. écarté — atskirtas, išžergtas], klasikinio šokio poza: šokėjas, pasisukęs į scenos kampą, stovi ant 1 kojos pirštų galų, kt. koja pakelta į šoną.

Ekchimozė

ekchimòzė [gr. ek — iš, nuo + chymos — sultys], dėminė kraujosruva — kraujo išsiliejimas odoje arba gleivinėje.

Ekeris

èkeris [pranc. équerre — kampainis < lot. exquadro — padarau keturkampį], geod. prietaisas pastovaus (dažn. stataus) kampo kryptims vietovėje žymėti.

Ekipa

ekipà [pranc. équipe], sportinių varžybų dalyvių grupė; komanda, įgula.

Ekipažas

ekipãžas [pranc. équipage — kinkinys]: 1. lengvas keleivinis vežimas arba automobilis; 2. laivo, lėktuvo, erdvėlaivio, tanko įgula; 3. TSRS karinio jūrų laivyno pakrantės kar. dalis, kuri rūpinasi laivyno įgulų papildymu.

Ekiponuoti

ekiponúoti [lot. exponere — statyti ką nors prieš akis, rodyti]: 1. viešai ką nors rodyti parodoje ar muziejuje; 2. leisti šviesai veikti fot. filmą ar popierių, kino juostą, kad jų šviesai jautriuose sluoksniuose susidarytų nematomasis (latentinis) atvaizdas; 3. statyti šachmatų figūrą į priešininko figūrų puolamą laukelį.

Ekipuotė

ekipuõtė [↗ ekipuoti], karių aprengimas, aprūpinimas reikiama manta; apranga ir kt. manta, pagaminta kariams.

Ekipuoti

ekipúoti [pranc. équiper — aprūpinti, aprengti], aprūpinti karius, ekspedicijas apranga ir kt. manta; parūpinti, surinkti reikiamus daiktus; išrengti.

Ekistika

ekistik‖a [gr. oikisis — miesto įkūrimas], archit. teorijos kryptis; pagal ~os teoriją, miestai turi būti kuriami juostomis prie svarbiausiųjų transporto magistralių.

Ekiu

ekiù [pranc. écu], senovinė Prancūzijos auksinė, vėliau ir sidabrinė moneta.