Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Ekivokas

ekivòkas [pranc. équivoque < aequivocus — daugiareikšmis, dviprasmis], psn. dviprasmybė, dviprasmė užuomina, žodžių žaismas.

Eklampsija

eklámpsija [gr. eklampsis — įsiliepsnojimas], nėščių moterų liga (nėštumo toksikozė), kuriai būdingi traukulių priepuoliai ir apalpimas.

Eklektika

eklèktika [↗ eklektikas]: 1. skirtingų, nederančių, prieštaringų mokslo, meno teorijų, koncepcijų, stilių, tezių, sąvokų nekūrybiškas jungimas ir vartojimas; nesavarankiška, neprincipinga mąstysena, kūryba; 2. XIX a. II pusės—XX a. pradžios meno (daugiausia architektūros) stilius, kuriam būdinga laisvas praeities stilistinių formų jungimas.

Eklektikas

eklèktikas [gr. eklektikos — išrenkantis], mokslininkas, menininkas, politikas, neprincipingai jungiantis prieštaringas, nesuderinamas pažiūras.

Eklektizmas

eklektizmas ↗ eklektika.

Ekleras

eklèras [pranc. éclair — žaibas; pailgas pyragaitis], pyragaitis iš plikytos tešlos su kremu viduje.

Eklesija

eklèsija ↗ eklezija.

Ekleziastas

Ekleziãstas [gr. ekklēsiastēs — duodantis pamokymus], Senojo testamento filos. apmąstymų, pamokymų knyga.

Ekleziastas

ekleziãstas [gr. ekklēsiastēs]: 1. dalyvaujantis, kalbantis susirinkime (eklezijoje); 2*. bažnyčios tarnas, dvasininkas.

Eklezija

eklèzija [gr. ekklēsia], sen. Graikijos poliuose — tautos susirinkimas; vergovinės demokratijos klestėjimo laikotarpiu, pvz., Atėnuose, tapo aukščiausiuoju valdžios organu.