Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Ekonomija

ekonòmija [gr. oikonomia — ūkio valdymas]: 1. taupus medžiaginių ar piniginių išteklių naudojimas, taupymas; 2. tai, kas sutaupyta; 3. stambus dvaras.

Ekonomika

ekonòmika [gr. oikonomikē (technē) — ūkininkavimas, ūkininkavimo menas]: 1. visuomeninės ek. formacijos, pvz., kapitalizmo, gamybinių santykių visuma; 2. šalies, liaudies ūkio šakos ar mažesnio ūkinio vieneto ūkinė būklė; 3. mokslas, tiriantis gamybinius santykius tam tikroje visuomeninės gamybos ir mainų sferoje, pvz., pramonės Δ.

Ekonominis

ekonòminis: 1. susijęs su ekonomika arba ekonomija; 2. ūkinis.

Ekonomiškas

ekonòmiškas [↗ ekonomija], taupus; ūkiškas, apsimokantis.

Ekonomistas

ekonomistas, ekonomikos specialistas.

Ekonomizmas

ekonomizmas, Rusijos socialdemokratijos oportunistinė kryptis XIX a. pab. — XX a. pr.; ekonomistai ragino darbininkus apsiriboti ek. kova.

Ekosezas

ekosèzas [pranc. écossaise — škotiška], škotų liaudies šokis; vidutinio tempo, šokamas eilėmis.

Ekosfera

ekosferà [↗ eko… + ↗ sfera]: 1. atmosferos sluoksnis, aukščiau kurio nebeįmanoma skristi atviroje skraidymo aparato kabinoje; 2. astr. erdvės aplink žvaigždę sritis, kurioje gali išsirutulioti egzocivilizacija.

Ekosistema

ekosistemà [↗ eko…+ ↗ sistema], ekologinė sistema — abipusiais ryšiais susijęs, funkciškai stabilus gyvosios ir negyvosios gamtos komponentų, tarp kurių vyksta medžiagų ir energijos apykaita, kompleksas.

Ekotipas

ekotipas [↗ eko…+ ↗ tipas], vienos rūšies organizmų grupė, prisitaikiusi prie tam tikrų vietinių sąlygų.