Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Egzaracija

egzarãcija [lot. exaratio — išarimas], judančio ledyno ardomoji veikla.

Egzarchas

egzárchas [gr. exarchos — pradininkas, vadovas]: 1. sen. graikų šventyklos žynių vadovas; 2. Bizantijos pakraščių valdų imperatoriaus vietininkas; 3. stačiatikių bažn. srities arba savarankiškos bažnyčios vadovas.

Egzarchatas

egzarchãtas: 1. Bizantijoje— ↗ egzarcho (2) valdoma adm. terit. sritis; 2. egzarcho pareigos, titulas.

Egzartikuliacija

egzartikuliãcija [lot. ex — iš, nuo + articulus — sąnarys], galūnės amputacija per sąnarį.

Egzegetai

egzegètai [gr. exēgētēs — aiškintojas]: 1. sen. Graikijos orakulai, kai kada įstatymų ir papročių aiškintojai, vėliau — vadovai po miestą; 2. filologai, aiškinantys lit. tekstus (dažn. senovinius); 3. teologai, aiškinantys ir komentuojantys Bibliją.

Egzegetika

egzegètika [gr. exēgētika — aiškinamosios knygos, žinynai], egzegezės taisyklės ir metodai.

Egzegezė

egzegèzė [gr. exēgēsis— aiškinimas], filologinis senovinių tekstų (ypač Biblijos) aiškinimas ir komentavimas.

Egzekucija

egzekùcija [lot. exsecutio — įvykdymas]: 1. kai kuriose feodalinėse ar buržuazinėse šalyse — kūno bausmės ir mirties bausmės ar teismo sprendimo vykdymas; 2. baudžiamosios priemonės, kurias viena valstybė taiko kt. valstybei; 3. burž. šalyse — skolininko nuosavybės, turto pardavimas.

Egzekutorius

egzekùtorius [lot. exsecutor]: 1. egzekucijos vykdytojas; 2. ikirevoliucinės Rusijos valdininkas, kurio žinioje buvo įstaigos ūkio reikalai ir išorinės tvarkos priežiūra.

Egzekvatūra

egzekvatūrà [lot. exsequor — įvykdau]: 1. valstybės valdžios organo aktas, kuriuo kt. valstybės konsului ar prekybos atstovui suteikiama teisė eiti pareigas; 2. teismo nutartis vykdyti kt. valstybės teismo padarytą sprendimą.

Puslapis 9 iš 105« Pirmas...567891011121314...Paskutinis »