Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Etno

etno… [gr. ethnos — tauta], pirmoji sudurtinių žodžių dalis, rodanti jų sąsają su žmonėmis, tauta, visuomenės grupe.

Etnobotanika

etnobotãnika [↗ etno… + ↗ botanika], mokslas, renkantis ir sisteminantis liaudies žinias apie augalus.

Etnocentrizmas

etnocentrizmas [↗ etno…+ lot. centrum — centras], kurios nors etninės grupės siekimas išimtinės pagarbos, išskirtinumo; viena fanatizmo, rasizmo, nacionalizmo priežasčių.

Etnogenezė

etnogenèzė [↗ etno… + ↗ genezė], tautų ir kitų etninių bendrijų susidarymas.

Etnografija

etnogrãfija [↗ etno… + ↗ …grafija], mokslas, tiriantis tautas ir kitas etnines bendrijas, jų materialinę bei dvasinę kultūrą.

Etnolingvistika

etnolingvistika [↗ etno… + ↗ lingvistika], mokslas, tiriantis kalbos ir kultūros santykį.

Etnologija

etnològija [↗ etno… + ↗ …logija]: 1. kai kuriose užsienio šalyse — mokslas, tiriantis bendruosius tautų kultūros raidos dėsnius; Δ skiriama nuo etnografijos, kuri tesanti aprašomoji disciplina; 2. ↗ etnografija.

Etnonimas

etnonimas [↗ etno… + gr. onyma — vardas], tautos, genties ar kurios kitos etninės grupės pavadinimas.

Etnonimija

etnonimija, etnonimų visuma.

Etnonimika

etnonimika, mokslas, tiriantis etnonimus.