Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Etnopsichologija

etnopsichològija [↗ etno… + ↗ psichologija], mokslas, tiriantis įv. tautų psichologiją, kuri reiškiasi kalba, mitais, religija, papročiais, teise, menu.

Etnosociologija

etnosociològija [↗ etno… + ↗ sociologija], mokslas, tiriantis žmonių visuomenės organizacijas ir institucijas (santuoką, šeimą, polit. gyvenimo organizacijos formas).

Etologija

etològija [gr. ethos — paprotys, įprotis, būdas + ↗ …logija]: 1. mokslas, tiriantis individo, socialinės grupės būdo, papročių, įpročių susidarymo sąlygas; deskripcinė etika; 2. mokslas apie gyvūnų elgesį natūralioje aplinkoje.

Etosas

ètosas [gr. ethos — paprotys, įprotis, būdas], socialinės grupės priimtų normų, reguliuojančių jos narių elgesį, visuma.

Etrolas

etròlas [rus. etrol], celiuliozinis plastikas.

Eucharistija

eucharistija [gr. eucharistia — dėkojimas], vienas krikščionių sakramentų, kitaip ↗ komunija.

Eudemologija

eudemològija [gr. eudaimonia — laimė + ↗ …logija], mokslas apie laimę.

Eudemonija

eudemònija [gr. eudaimonia — laimė], sen. graikų etikoje — didžiausio gėrio turėjimas.

Eudemonizmas

eudemonizmas [gr. eudaimonismos — pripažinimas esant laimingą; laimė], etikos koncepcija, didžiausia vertybe laikanti laimę (asmeninę arba visuomeninę), o jos siekimą — svarbiausiu dorovingos veiklos motyvu.

Eudialitas

eudialitas [gr. eudialytos — lengvai susiskaidantis], mineralas, cirkonio silikatas su retųjų žemių elementų priemaiša; dažn. raudonas, rožinis; apdailos akmuo.