Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Gastrolės

gastròlės [vok. Gastrollen < Gast — svečias + Rolle — vaidmuo], iš kitur atvykusių artistų, muz. atlikėjų ar jų kolektyvų vaidinimai, koncertai.

Gastroliuoti

gastroliúoti, dalyvauti gastrolėse.

Gastrologija

gastrològija [↗ gastro… + ↗ …logija], mokslas apie skrandį ir jo ligas.

Gastromaliacija

gastromaliãcija [↗ gastro… + gr. malakia — minkštumas], skrandžio sienų suminkštėjimas.

Gastronomas

gastronòmas [pranc. gastronome < gr. gastēr (kilm. gastros) — skrandis + nomos — dėsnis, įstatymas]: 1. rinktinių valgių žinovas ir mėgėjas; 2. maisto produktų parduotuvė, kurioje prekiaujama vartoti parengtomis maisto prekėmis.

Gastronomija

gastronòmija [↗ gastronomas]: 1. mokėjimas gaminti valgius; 2. vartoti parengtos maisto prekės: sviestas, sūriai, grietinė, konservai, dešros, rūkyta mėsa ir žuvis, ikrai, gėrimai.

Gastropodai

gastropòdai [↗ gastro… + gr. pus (kilm. podos) — koja], pilvakojai moliuskai Gastropoda.

Gastroporas

gastropòras [↗ gastro… + gr. poros — anga] ↗ blastoporas.

Gastroptozė

gastroptòzė [↗ gastro… + gr. ptōsis — nukritimas], skrandžio nusileidimas.

Gastroragija

gastrorãgija [↗ gastro… + gr. rhagos — perplėštas], skrandžio kraujavimas.