Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Granuliocitai

granuliocitai ↗ granulocitai.

Granulioma

granuliomà ↗ granuloma.

Granuliometrinis

granuliomètrin‖is [↗ granulės + gr. metreō — matuoju], geol. susijęs su uolienų, dirvožemio skirtingo dydžio dalelių kiekiu, pvz., ~ė sudėtis, ~ė analizė.

Granuliuoti

granuliúoti: 1. paversti smulkiais grūdeliais (granulėmis) trąšas, plastikus, kaučiuką, žolę, metalą; 2. prie juvelyrinio dirbinio prilydyti mažus metalo rutuliukus (granules).

Granulocitai

granulocitai [lot. granulum — grūdelis + gr. kytos — ląstelė], baltieji kraujo kūneliai, turintys citoplazmoje grūdelių (granulių).

Granuloma

granulomà [lot. granulum — grūdelis], uždegimo gumbas iš audinio, panašus į granuliacinį.

Graptolitai

graptolitai [gr. graptos — išraižytas + ↗ …litas], iškastiniai pusiauchordiniai gyvūnai Graptolithina, gyvenę jūrose nuo viršutinio kambro iki vidurinio karbono.

Grašis

grãšis [lenk. grosz, vok. Groschen < lot. grossus — storas, stambus]: 1. senovinė Europos valstybių sidabrinė moneta; 2. XV—XVIII a. Lietuvos metalinis pinigas; 3. Austrijos piniginio vieneto šilingo ir Lenkijos piniginio vieneto zloto šimtoji dalis.

Gratažas

gratãžas [pranc. grattage < gratter — grandyti, skusti], grafikos technika, imituojanti medžio raižinius; raižomas tušu nudažytas popierius arba kartonas.

Gratis

gratis [lot.], dykai, nemokamai.