Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Gravis

grãvis [lot. sunkus], kairinis kirčio ženklas (`); liet. kalboje Δ žymi kirčiuotą trumpą skiemenį.

Gravitacija

gravitãcija [lot. gravitas — sunkumas]: 1. visuotinė trauka; 2. ksb. naudingųjų iškasenų sodrinimo metodas, paremtas įvairių mineralinių dalelių judėjimo greičių skirtumu vandenyje (šlapiasis sodrinimas) arba ore (pneumatinis, arba orinis, sodrinimas).

Gravitacinis

gravitãcin‖is1 [↗ gravitacija], pagrįstas visuotine trauka, traukos, pvz., ~ės bangos (traukos bangos, kurias spinduliuoja greitėjančiai judantys kūnai).

Gravitacinis

gravitãcin‖is2 [↗ gravitacija], ksb. pagrįstas mineralų dalelių skirtingu tankiu ir skirtingu judėjimo greičiu tam tikroje aplinkoje, pvz., Δ sodrinimas, ~ė klasifikacija.

Gravitonas

gravitòn‖as, hipotetinė gravitacijos lauko dalelė (kvantas), judanti šviesos greičiu ir neturinti rimties masės; ~ų spinduliavimu ir absorbcija kvantinė gravitacijos teorija aiškina gravitacinę sąveiką.

Graviūra

graviūrà [pranc. gravure < graver — raižyti], raižinys.

Graždanka

graždánka [rus.], kirilicos modifikacija, Petro I iniciatyva 1708 m. pradėta vartoti Rusijos pasaulietinėje spaudoje; 1918 m. modifikuota Δ yra dabartinė rusų abėcėlė.

Grazioso

grazioso [sk. gracjozo; it.], muz. grakščiai, žaviai.

Gregarinos

gregarinos [lot. gregarius — paprastas], pirmuonys Gregarina; parazituoja bestuburių ir kai kurių chordinių gyvūnų žarnyne ir kūno ertmėse.

Greideris

grederis [angl. grader < grade — lyginti], kelių priežiūros ir žemės kasimo mašina, kurios darbo organas — paslankus verstuvas su peiliu.