Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Diversija

divèrsija [lot. diversio — nukreipimas, atitraukimas]: 1. kar. operacija, kuria siekiama atitraukti priešo dėmesį ir pajėgas iš vieno fronto baro į kitą; 2. grupių arba pavienių asmenų veiksmai priešo užnugaryje, kuriais siekiama išvesti iš rikiuotės kar., pram. objektus, sutrikdyti kariuomenės valdymą, sugadinti komunikacijas, sunaikinti gyvąją jėgą ir karo techniką; 3. priešiškų užsienio ar vidaus elementų ardomieji veiksmai, kuriais siekiama susilpninti valstybės ek., kar. galią, sukelti visuomenės neramumus (įmonių, įrenginių naikinimas, epidemijų sukėlimas, gandų ir šmeižiamos informacijos skleidimas).

Diksikratas

diksikrãtas [angl. dixiecrat < Dixie(land) — šnek. JAV pietinės valstijos + (demo)crat — Demokratų partijos narys], JAV — daugiausia pietinių valstijų Demokratų partijos narys, rasinės diskriminacijos šalininkas; rasistas.

Diktatas

diktãtas [vok. Diktat < lot. dictatus — primestas]: 1. nelygiateisė tarptautinė sutartis, vienos iš susitariančių šalių primesta antrai, priverstai ją priimti; stiprios imperialistinės šalies sąlygų, reikalavimų primetimas kitai, polit. ir ek. atžvilgiu silpnesnei šaliai; 2*. įsakinėjimas, kitų nuomonės ir interesų nepaisymas.

Diflonas

diflònas, polikarbonatų, gaminamų TSRS, prek. pavadinimas.

Dierezė

dierèzė [gr. diairesis — plyšimas, padalijimas]: 1. lingv. kai kurių kalbų rašto grafinis ženklas (2 taškai) virš vieno iš 2 gretimų balsių, rodantis, kad tie balsiai priklauso atskiriems skiemenims, pvz., pranc. Noёl; 2. lingv. žodžio garso arba skiemens praleidimas šnek. kalboje dėl patogesnio tarimo; 3. med. audinių vientisumo pažeidimas sužeidimo arba operacijos metu.

Depresija

deprèsija1 [lot. depressio—prislėgtumas, slopinimas]: 1. med. prislėgtos psichikos būsena, kuriai būdinga prasta nuotaika, mąstymo ir judesių slopinimas; 2. fiziol. tam tikros smegenų elektrinio aktyvumo rūšies, pvz., α ritmo, nuslopinimas; nustatoma elektroencefalografu; 3. ek. kapitalistinio ciklo fazė, einanti po perprodukcijos krizės; gamybos smukimas.

Dederonas

dederònas [vok. Dederon < sutr. DDR — VDR], poliamidinio pluošto, gaminamo VDR, prek. pavadinimas.

Damnifikacija

damnifikãcija [lot. damnum — nuostolis + facio — darau], prek. turto netektis, nuostoliai.

Daktaras

dãktar‖as [lot. doctor — mokytojas]: 1. TSRS aukščiausias moksl. laipsnis, suteikiamas asmenims, apgynusiems ~ o disertaciją; 2. kt. šalyse — moksl. laipsnis (įv. šalyse laipsnio suteikimo sąlygos yra skirtingos); 3. šnek. gydytojas.

Dakronas

dakrònas [angl. dacron], poliesterinio pluošto, gaminamo JAV, prek. pavadinimas.

Puslapis 13 iš 16« Pirmas...78910111213141516