Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Titanas

titãnas1 [↗ titanai]: 1*. didelio proto, talento, stiprios dvasios žmogus; 2. šnek. didelis indas vandeniui virinti.

Tipas

tipas [gr. typos — atspaudas, pavyzdys]: 1. modelis, pagal kurį gaminami vienos rūšies daiktai; 2. asmuo, turintis bruožų, būdingų kuriai nors etninei, profesinei ar kitokiai žmonių grupei; 3. grožinės literatūros kūrinio veikėjas, kurio ypač ryškūs ne individualūs, o bendresnieji bruožai, būdingi kuriai nors didesnei žmonių grupei (ppr. kuriam nors socialiniam sluoksniui); 4. biol. viena aukščiausių sistematinių kategorijų (taksonų), jungianti giminingas augalų arba gyvūnų klases, pvz., nariuotakojų , gaubtasėklių augalų ; 5. lingv. pagrindinių struktūrinių kalbos bruožų charakteristika; 6. šnek. keistų arba neigiamų bruožų, savumų žmogus.

Terilenas

terilènas, poliesterinio pluošto, gaminamo D. Britanijoje, prek. pavadinimas.

Temperatūra

temperatūrà [lot. temperatura — normalioji būsena]: 1. dydis, apibūdinantis kūno šiluminę būseną; 2. šnek. karštis, karščiavimas.

Teflonas

teflònas, fluoro plastikų, gaminamų JAV, prek. pavadinimas.

Technokratija

technokrãtija [gr. technē — amatas, mokslas + kratos — valdžia]: 1. monopolistinio ir valstybinio monopolistinio ek. sektorių aukštasis valdymo personalas, susijęs su valst. aparatu, kariniu pramoniniu kompleksu, mokslo centrų vadovybe; 2. buržuazinė visuomeninės minties kryptis, teigianti, kad kapit. visuomenei reguliuoti visiškai pakanka moksl. techn. racionalumo principų, kurių reiškėjai yra inžinieriai ir mokslininkai (t. y. technokratai).

Taboritai

taboritai [pagal Taboro (ček. Tábor) kaimo Čekijoje pavadinimą], husitų judėjimo radikalioji grupė (daugiausia valstiečiai, miesto varguomenė, amatininkai, nusigyvenę riteriai, žemesnieji dvasininkai).

škiperis

škiperis [ol. schipper < schip — laivas]: 1. psn. laivo viršininkas, krovininio laivo vadas; 2. karo laivo tiekimo arba didelio prek. laivo denio turto tvarkytojas; 3. nesavaeigio laivo vadas.

Ševeliūra

ševeliūrà [pranc. chevelure], šnek. galvos plaukai (dažn. labai tankūs); šukuosena.

Steitizmas

steitizmas [angl. statism]: 1. ek. teorija, aiškinanti, kad ekonomiką lemia valstybė; 2. valstybės reguliuojama ekonomika.

Puslapis 2 iš 1612345678910...Paskutinis »