Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Transcendencija

transcendeñcija [lot. transcendens — peržengiantis], filos. buvimas, egzistavimas už, anapus ko nors, pvz., daikto buvimas už proto, pažinimo ribų arba absoliučios būties — už materialios tikrovės ribų.

Tomizmas

tomizmas, Tomo Akviniečio (lot. Thomas Aquinus) rel. filos. sistema ir jos pagrindu susiformavusi katalikiškosios filosofijos kryptis, pritaikiusi Aristotelio filosofiją krikščioniškajai teologijai.

Teosofija

teosòfija [gr. theos — dievas + sophia — išmintis], mistinė filos. doktrina, skelbianti žmogaus sielos vienovę su dievu, teigianti, kad asmenybė tobulėdama galinti tiesiogiai pažinti dievą.

Teleologija

teleològija [gr. telos (kilm. teleos) — tikslas, rezultatas + ↗ …logija], filos. pažiūra, kad visi gamtos ir visuomenės vystymosi procesai turi galutinį, išankstinį tikslą.

Teizmas

teìzmas [gr. theos — dievas], rel. filos. doktrina, laikanti dievą visagale, antgamtine būtybe, visatos kūrėju ir valdovu.

Tejarizmas

tejarìzmas, pranc. filosofo P. Tejaro de Šardeno (Teilhard de Chardin; 1881—1955) filos. koncepcija (vad. krikščioniškasis evoliucionizmas) ir jos pagrindu susiformavusi katalikiškosios filosofijos kryptis.

Supernatūralizmas

supernatūralizmas [↗ super… + ↗ natūralizmas], filos. koncepcija, teigianti, kad egzistuoja antjutiminis, antgamtinis pasaulis, turįs įtakos žemiškajam ir pažįstamas tikėjimu bei kontempliacija.

Substancializmas

substancializmas [lot. substantialis — esminis]: 1. filos. pažiūra, aiškinanti, kad egzistuoja tik materialūs objektai; 2. psichol. pažiūra, psichiką laikanti tam tikra savarankiška dvasine substancija.

Substancija

substáncija [lot. substantia — būtis; esmė], filos. savaime esanti būties esmė, kintančių tikrovės reiškinių vienovės pagrindas.

Socinizmas

socinìzmas, antitrinitorių rel. sąjūdis, atsiradęs per reformaciją Lenkijoje ir Lietuvoje (pradininkas F. Socinis (it. Sozzinni; 1539—1604), t. p. jų rel. filos. doktrina.

Puslapis 2 iš 1312345678910...Paskutinis »