Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Skepticizmas

skepticizmas [gr. skeptikos — abejojantis, kritikuojantis]: 1. filos. kryptis, atmetanti galimybę pažinti tiesą, gauti patikimas, pagrįstas žinias; 2. kritiškumas, abejojimas kuo nors.

Sistema

sistemà [gr. systēma — sandara; junginys]: 1. planingas, taisyklingas išdėstymas, sutvarkymas, organizacija; 2. filos. reiškinių sąsaja, išskirianti juos iš aplinkos kaip savarankišką vientisą darinį; 3. geol. per tam tikrą geol. periodą susidariusių uolienų visuma su tam tikros būdingos augalijos ir gyvūnijos suakmenėjimų kompleksais; geologinė Δ; 4. bendros funkcijos susietų organų visuma; pvz., nervų Δ; 5. visuomeninė santvarka; 6. organizaciškai sujungtų ūkinių vienetų ir įstaigų visuma; 7. fizikos tiriamas, sąlygiškai izoliuotas nuo kitų realus materialus objektas.

Sensualizmas

sensualizmas [↗ sensualus], filos. pažiūra, visą pažinimą kildinanti iš jutiminio patyrimo.

Scientizmas

scientìzmas [lot. scientia — žinojimas], filos. pažiūra, teigianti, kad objektyviai pažinti tikrovę leidžia tik gamtos mokslai; būdingas empirizmui, pozityvizmui, gamtamoksliniam materializmui.

Reliacionizmas

reliacionizmas [lot. relatio — santykis], filos. pažiūra, kad tikrasis moksl. pažinimo objektas yra daiktų, reiškinių santykiai, ryšiai, o ne jie patys.

Refleksija

reflèksija [lot. reflexio — atgręžimas, perstatymas]: 1. gilus susimąstymas, samprotavimai, pagrįsti ko nors analize; 2. filos. pažinimas, kurio objektas yra pats pažįstantysis subjektas.

Redukcionizmas

redukcionizmas [lot. reductio — grąžinimas, atstatymas], filos. pažiūra, skelbianti, kad sudėtingi procesai, reiškiniai paaiškinami, juos supaprastinant, suskaldant į paprastesnius.

Providencializmas

providencializmas [↗ providencija], rel. filos. požiūris į žmonijos istoriją, kaip dievo valios išraišką.

Propaganda

propagánda [lot. propago — skleidžiu, platinu], filos., moksl., rel. ir kt. teorijų, idėjų skleidimas, siekiant jomis ugdyti, veikti žmonių pažiūras, nuotaikas, skatinti tam tikrus veiksmus.

Probabilizmas

probabilizmas [lot. probabilis — tikėtinas, galimas]: 1. agnostinė filos. doktrina, teigianti, kad žmogus negali pažinti objektyvios tiesos, nes neturi patikimų jos kriterijų, todėl tenka vadovautis tikėtinais principais; 2. kazuistinė etinė koncepcija, skelbta daugiausia jėzuitų, teigianti, kad abejotinose situacijose reikia vadovautis priimtiniausiu sprendimu; 3. neopozityvizmo koncepcija, teigianti, kad visuomenės ir kai kurie gamtos reiškiniai yra tikimybinio pobūdžio.

Puslapis 3 iš 1312345678910...Paskutinis »