Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Metafizinis

metafizinis, filos. susijęs su metafizika, būdingas metafizikai; protu nesuvokiamas, antjutiminis; antidialektinis.

Megarikai

megãrikai, sen. graikų filos. mokykla, plėtojusi Sokrato etines pažiūras ir elėjiečių amžinos nekintamos būties doktriną; įkūrė Euklidas Megarietis (Eukleides Megareus) IV a. pr. m. e.

Mazdakizmas

mazdakizmas [pagal judėjimo vadovo manikėjų dvasininko Mazdako vardą], rel. filos. kryptis, tapusi mazdakitų (valstiečių ir miesto varguomenės) judėjimo Sasanidų valstybėje V a. pab.—VI a. pr. ideologija; Δ propagavo savitarpio pagalbą, ragino kovoti prieš socialinę nelygybę.

Materializmas

materializmas [pranc. matérialisme < lot. materialis — daiktinis, medžiaginis]: 1. filos. kryptis, aiškinanti pasaulį kaip materialią tikrovę; sąmonę laiko tos tikrovės materialiu atspindžiu ir materialios veiklos funkcija; 2. visa ko vertinimas naudos, praktinio išskaičiavimo požiūriu.

Madjamika

madjãmika [skr. madhjamika — vidurinioji], pagrindinė mahajanos filos. mokykla; susiformavo II—IX a. Indijoje.

Li

li: 1. kai kurių Tol. Rytų šalių ilgio vienetas; matmuo nuo milimetro dalių iki 500—650 mm; 2. ploto vienetas, lygus Kinijoje apie 6 m2, Vietname —0,04 m2; 3. masės vienetas, lygus 30—40 g; 4. filos. konfucianizmo etiketo, ritualo taisyklės; neokonfucianizme — dėsnis, visuotinis principas, suprantamas kaip aukščiausias idealus visa ko pradas, priešingas materialiajam pradui ci.

Kontingentizmas

kontingentizmas [lot. contingens (kilm. contingentis) — atsitinkantis], filos. pažiūra, atsitiktinumą laikanti visiška būtinumo priešybe; juo grindžiamas žmogaus gyvenimo baigtinumas, laisvės ir kūrybos galimybė.

Kirėnaikai

kirėnáikai, sen. graikų filos. mokykla, skelbusi žinių reliatyvumą, hedonistinės etikos principus; įkūrė Aristipas Kirėnietis (Aristippos Kyrēnaikos; apie 435—355 pr. m. e.).

Kinikai

kinikai [gr. kynikoi], viena sokratiškųjų filos. mokyklų, gyvavusi V ar IV a. pr. m. e.—IV m. e. a.; aukščiausia dorybe laikė gyvenimą, atitinkantį prigimtį.

Kategorema

kategoremà [gr. katēgorēma — apibūdinimas, nurodymas], filos. žodis, turintis savarankišką reikšmę, nereikalaujantis papildymo, aiškus ir ne sakinyje.

Puslapis 7 iš 13« Pirmas...3456789101112...Paskutinis »