Terminai pagal A-Z

  • A (2,178)
  • B (912)
  • C (447)
  • Č (47)
  • D (1,204)
  • E (1,043)
  • Ė (1)
  • F (926)
  • G (681)
  • H (769)
  • I (720)
  • J (109)
  • K (2,119)
  • L (666)
  • M (1,469)
  • N (497)
  • O (568)
  • P (2,115)
  • Q (5)
  • R (922)
  • S (1,599)
  • Š (222)
  • T (1,069)
  • U (126)
  • V (445)
  • Z (78)
  • Ž (45)

Hėgelizmas

hėgelizmas, vok. filosofo G. Hėgelio (Hegel; 1770—1831) sukurta filos. sistema ir ją plėtojanti idealistinė filosofija.

Gnosticizmas

gnosticizmas [gr. gnōstikos — pažįstantis], rel. filos. srovė, jungusi ankstyvosios krikščionybės idėjas su Rytų (sen. persų, sirų) mitologija, žydų teologija, platonizmu, stoicizmu, neopitagorizmu.

Gandizmas

gandizmas [pagal kūrėjo M. K. Gandžio (1869—1948) pavardę], Indijos nacionalinio išsivadavimo judėjimo ideologijos polit., rel. ir filos. doktrina; pagrindinės idėjos: pasyvaus priešinimosi taktika; klasinės taikos siekimas; patriarchalinių kaimo santykių idealizavimas.

Funkcionalizmas

tunkcionalizmas [↗ funkcija]: 1. XX a. moderniosios architektūros kryptis, pagrįsta funkcinio tikslingumo estetika; 2. psichol. teorija, aiškinanti organizmo funkcionavimą aplinkoje; 3. filos. koncepcija, didžiausią reikšmę teikianti funkcijos sąvokai ir funkcinę priklausomybę laikanti lemiama.

Filosofuoti

filosofúoti: 1. nagrinėti filos. problemas; 2. kalboje nukrypti į abstrakčias temas, nereikalingus samprotavimus.

Fenomenalizmas

fenomenalizmas, filos. koncepcija, tiesioginiu pažinimo objektu laikanti tik reiškinius (fenomenus) ir neigianti daiktų esmės pažinimą.

Fenomenologija

fenomenològija [gr. phainomenon — esantis, pasirodantis + ↗ …logija]: 1. filos. disciplina, atliekanti jutiminio pažinimo kritikos funkciją, tirianti sąmonės raidą nuo jutimiškumo iki absoliutaus žinojimo; 2. psichol. šaka, tirianti psichinius fenomenus; 3. idealistinės filosofijos kryptis, tirianti sąmonę, kaip intuityvų esmių stebėjimą, intencionalumą; kūrėjas E. Huserlis (1859—1938, Vokietija).

Fatalizmas

fatalizmas [↗ fatalus], filos. ir rel. pažiūra, aiškinanti, kad viskas pasaulyje yra iš anksto nulemta antgamtinių jėgų.

Fadzia

fadzià [kinų k. įstatymininkai], sen. kinų polit. minties filos. kryptis, siekusi sustiprinti imperatoriaus valdžią ir sukurti despotišką valstybę; susidarė IV a. pr. m. e.

Energetizmas

energetizmas [↗ energija], filos. pažiūra, visus gamtos reiškinius aiškinanti energijos kitimu; skelbė V. Ostvaldas (1853—1932, Vokietija), E. Machas (1838—1916, Austrija).

Puslapis 9 iš 13« Pirmas...45678910111213