Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Radiofizika

radiofizika [↗ radio… + ↗ fizika], mokslas, tiriantis radijo dažnio virpesių ir bangų žadinimą, stiprinimo, sklidimo, priėmimo fiz. procesus, virpesių ir bangų sąveiką su krūvininkais vakuume, dujose, kietuosiuose kūnuose.

Pulsacija

pulsãcija [lot. pulsatio — stūmimas, smūgis]: 1. fiz. dydžio periodinis kitimas; 2. astr. nestacionarių žvaigždžių matmenų periodiškas kitimas (plėtimasis ir traukimasis).

Pozitronis

pozitrònis, fiz. sistema, susidedanti iš pozitrono ir elektrono.

Potencialinis

potenciãlin‖is [↗ potencialas]: 1. fiz. ~ė jėga — jėga, kurios darbas priklauso tik nuo jos veikiamo materialiojo taško pradinės ir galinės padėties erdvėje ir nepriklauso nuo šio taško trajektorijos ir judėjimo dėsnio.

Politropinis

politròpinis, fiz. susijęs su sistemos būsenos kitimu šiluminės talpos pastovumo sąlygomis, pvz., Δ procesas.

Politropė

politròpė [↗ poli… gr. tropē — posūkis, kryptis], fiz. pastovios šiluminės talpos būsenų kreivė, pvz., adiabatė (šiluminė talpa lygi nuliui), izotermė (šiluminė talpa lygi begalybei).

Poliškas

põliškas [↗ polius], fiz. turintis du priešingų savybių taškus — polius.

Poliaronas

poliarònas [↗ polia(rizacija) + ↗ (elekt)ronas], fiz. kvazidalelė; surištoji elektrono (arba skylės) ir išilginio optinio fonono būsena.

Planetologija

planetològija [↗ planeto… + ↗ …logija], mokslas, tiriantis Saulės sistemos planetų ir jų atmosferų fiz. savybes.

Pjezomagnetikas

pjezomagnètikas [↗ pjezo… + ↗ magnetikas], fiz. medžiaga, įmagnetėjanti dėl išorinio slėgio.

Puslapis 4 iš 2112345678910...Paskutinis »