Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Spektrografas

spektrogrãfas [↗ spektro… + ↗ …grafas], prietaisas spektrui sudaryti ir registruoti fot. plokštele, elektroniniu optiniu keitikliu.

Soliarizacija

soliarizãcija [pranc. solarisation < lot. solaris — saulėtas]: 1. fot. atvaizdo inversija (negatyvo virsmas pozityvu) tose fot. medžiagos vietose, kurias paveikia labai stipri šviesa; 2. med. švitinimas saulės spinduliais.

Sensitograma

sensitogramà [sensitivus + ↗ …grama], sensitometru apšviesta ir išryškinta fot. medžiaga, kurioje pajuodimo optinis tankis kinta pakopomis arba tolydžiai.

Sensitometrija

sensitomètrija [sensitivus + ↗ …metrija], fot. medžiaga kokybės rodiklių (jautrumo, kontrastiškumo, vualio, optinio tankio) matavimas.

Sensibilizacija

sensibilizãcija [↗ sensibilus], jautrinimas, jautrėjimas: 1. organizmo jautrumo kartotiniam svetimų medžiagų poveikiui padidėjimas arba padidinimas; 2. fot. medžiagų jautrumo šviesai padidinimas arba jautrios spektrinės srities praplėtimas sensibilizatoriais; 3. plokščiaspaudės formai pagaminti skirtos metalinės plokštelės paviršiaus parengtinis chem. apdorojimas.

Sensibilizatorius

sensibilizãtorius, jautrinanti medžiaga, pvz., fot. medžiagos jautrumą šviesai didinanti arba jautrumo spektrinę sritį praplečianti medžiaga.

Rezolvometras

rezolvomètras [lot. resolvo — išrišu, išpainioju+ ↗ …metras], prietaisas fot. medžiagos skiriamajai gebai matuoti; gebamatis.

Regresija

regrèsija [lot. regresio — judėjimas atgal]: 1. tikimybių teorijoje ir mat. statistikoje — atsitiktinio dydžio vidurkio priklausomybės nuo kt. dydžio (kelių dydžių) išraiška; 2. posakis, kurio antroje pusėje tais pačiais (ar panašiais) žodžiais reiškiama priešinga mintis, negu pirmoje, pvz., „valgome, kad gyventume, o ne gyvename, kad valgytume“; 3. lingv. tarimo ypatybė — grįžimas prie anksčiau buvusio tarimo, pvz., pranc. žodyje „ours“ kartais girdimas; 4. geol. ilgalaikis jūros vandens atsitraukimas nuo krantų; jūros Δ; 5. nematomojo (latentinio) atvaizdo savaiminis išnykimas, ilgai laikant eksponuotą, bet neryškintą fot. medžiagą.

Regeneracija

regenerãcija [lot. regeneratio < atgaivinimas, atnaujinimas]: 1. biol. organizmų savybė atkurti susidėvėjusius arba pažeistus audinius, organus, kūno dalis, kartais ir visą organizmą iš jo dalies; 2. chem. medžiagos, pakitusios dėl chem. ar fiz. veiksnių, pradinės būsenos atkūrimas, pvz., iš fot. medžiagų atliekų regeneruojamas (išgaunamas) sidabras; 3. techn. panaudotų gamybos produktų pavertimas pradiniais produktais; 4. sunykusio statinio ar jo dalių atnaujinimas; statinio atstatymas pagal išlikusį fragmentą.

Refleksografija

refleksogrãfija [↗ refleksas + ↗ …grafija], greitas neskaidrių originalų fotokopijavimas, suglaudžiant originalą su refleksinio fot. popieriaus emulsija.

Puslapis 2 iš 71234567