Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Rakordas

rakòrdas [pranc. raccord], kino, magn. juostos, fot. filmo tvirtinamasis galas.

Radiografija

radiogrãfija [↗ radio… + ↗ …grafija]: 1. metodas, kuriuo objektai, pvz., gaminiai, mineralai, tiriami jonizuojančiajam spinduliavimui jautriomis fot. medžiagomis; 2. ↗ radiograma (2).

Radiograma

radiogramà [↗ radio… + ↗ …grama]: 1. radiotelegrafu perduodama telegrama; 2. objekto atvaizdas, pvz., rentgenograma, susidaręs jonizuojančiajam spinduliavimui jautrioje fot. medžiagoje.

Pozityvas

pozitỹvas1 [↗ pozityvus], fot. atvaizdas, kuriame šviesios daikto dalys yra šviesios, tamsios yra tamsios, o spalvos atitinka tikrąsias daikto spalvas.

Perforacija

perforãcija [lot. perforatio — pragręžimas], skylių, angų pradūrimas, pramušimas, atsivėrimas: 1. skylučių pramušimas spec. įtaisais — perforatoriais — popieriuje, fot. filme, kino juostoje; pačios pramuštos skylutės, jų sistema, pvz., informacijos įrašymo juostose, kortose; 2. ksb. skylių pramušimas gręžinio apsauginiuose vamzdžiuose, kad į gręžinį daugiau pritekėtų vandens, naftos arba dujų; 3. med. prakiurimas, pvz., skrandžio opos Δ, pradūrimas, pvz., gimdos sienos Δ.

Panchromatinis

panchromãtin‖is [↗ pan… + ↗ chromatinis], jautrus visoms spalvoms, pvz., ~ė fot. medžiaga.

Panchromatizacija

panchromatizãcija [↗ panchromatinis], fot. medžiagos jautrumo padidinimas visų regimų spalvų šviesai.

Panchromatizuoti

panchromatizúoti [↗ panchromatinis], padidinti fot. medžiagos jautrumą visų regimų spalvų šviesai.

Oscilograma

oscilogramà [oscillo + ↗ …grama], tiriamo proceso kreivė oscilografo ekrane, įrašo nešiklyje (filme, fot. popieriuje); gaunama oscilografu.

Ortochromatinis

ortochromãtin‖is [↗ orto… + ↗ chromatinis], jautrus geltonai ir žaliai spalvai (nejautrus raudonai), pvz., ~ė fot. medžiaga.

Puslapis 3 iš 71234567