Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Ortochromatizacija

ortochromatizãcija [↗ ortochromatinis], fot. medžiagos jautrumo geltonai ir žaliai spalvai (iki raudonos) padidinimas.

Negatyvas

negatỹvas [↗ negatyvus]: 1. fot. atvaizdas, kuriame šviesios daikto dalys yra tamsios, o tamsiosios — šviesios; spalvos atitinka papildomąsias daikto spalvas; 2. skaidrė arba filmas su negatyviniu (atvirkščiuoju) atvaizdu.

Montažas

montãžas [pranc. montage — susirinkimas, sustatymas], ko nors išdėstymas, jungimas, komponavimas, surinkimas, sunarstymas: 1. mašinos, įrenginio surinkimas, inžinerinių komunikacijų įrengimas, statinio sustatymas iš gatavų detalių arba elementų; 2. fot. montažas — nuotraukų jungimas į 1 atvaizdą; 3. kino filmo komponavimas; kadrų atranka, išdėstymas ir sujungimas (suklijavimas) pagal kūrinio pobūdį ir paskirtį.

Mikrofotometras

mikrofotomètras [↗ mikro… + ↗ fotometras], prietaisas fot. atvaizdo (aerofotografijos, spektrogramos) pajuodimų optiniam tankiui mažuose ploteliuose matuoti.

Mikrofilmas

mikrofilmas [↗ mikro… + ↗ filmas], dešimtis, šimtus kartų sumažinta dokumentų, rankraščių, knygų, piešinių, brėžinių fot. kopija fotografu arba kino juostoje.

Metolis

metòlis [pranc. métol] org. junginys CH3NHC6H4OH• H2SO4; fot. ryškalas.

Matrica

mãtrica [lot. matrix (kilm. matricis) — patelė]: 1. mat. stačiakampė tam tikrų elementų (dažn. skaičių) lentelė; 2. spaudos ženklui arba teksto eilutei nulieti metalinė forma monotipe arba linotipe; 3. spaudos ženklo atvaizdas filme fot. teksto rinkimo mašinoje; 4. kartono lapas, vaško, plastiko ar švino plokštelė su iškiliaspaudės formos įspaudu stereotipui gaminti; 5. mašinų gamyboje — štampo arba kt. darbo įrankio dalis su įduba arba skyle, kurios forma atitinka apdirbamą detalę; vart. metalui apdirbti spaudimu.

Linotronas

linotrònas [linea + ↗ (elek)tronas], fotografinė teksto rinkimo mašina, kuri skaitmenimis koduotus spaudos ženklus saugo atminties įrenginyje ir elektroniniu vamzdžiu juos projektuoja į fot. medžiagą.

Latensifikacija

latensifikãcija [lot. latens — paslėptas + facio — darau], nematomojo fot. atvaizdo sustiprinimas nepakankamai jautriame šviesai filme, fot. popieriuje.

Latentinis

lateñtinis [lot. latens (kilm. latentis) — paslėptas, nematomas], slaptas, nematomas, išoriškai nepasireiškiantis: 1. fiziol. Δ laikotarpis — laikas nuo ląstelės, organo arba viso organizmo dirginimo pradžios iki atsako pradžios; 2. fot. neišryškintas, pvz., Δ atvaizdas eksponuotoje neryškintoje fot. medžiagoje.

Puslapis 4 iš 71234567