Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Kontratipas

kontratipas [↗ kontra… + gr. typos— atspaudas], fot. atvaizdo (ppr. negatyvinio) dublikatas.

Kinetoskopas

kinetoskòpas [kinētos + ↗ …skopas], aparatas greitai kintantiems fot. atvaizdams stebėti, kad susidarytų fotografuotų daiktų judėjimo įspūdis; vienas kinematografijos aparatų pirmtakų.

Kasetė

kasètė [pranc. cassette — dėžutė], įtaisas keičiamai detalei laikyti, vartoti, pvz., fotografinė Δ (šviesos nepraleidžianti dėžutė fot. filmui, kino juostai, fot. plokštelei laikyti ir eksponuoti).

Izochromatinis

izochromãtinis [↗ izo… + ↗ chromatinis]: 1. vienodos spalvos; 2. vienodai jautrus, pvz., Δ fot. filmas, popierius lygiai jautrus žaliems, geltoniems, oranžiniams spinduliams — iki tamsiai raudonų.

Inversija

invèrsija [lot. inversio — apvertimas, perstatymas], apgręžimas, apvertimas, atvirkštinė tvarka: 1. stilistinė figūra — įprastinės žodžių tvarkos pakeitimas sakinyje, pvz.: „Avelės tavo juodosios /Baltoj lankelėj miega”. — S. Nėris; 2. chem. reakcija, per kurią pakinta optiškai aktyvių junginių poliarizacijos plokštumos sukimo kryptis; 3. biol. chromosomos struktūros pakitimas, atsiradęs dėl to, kad vienas kuris nors jos segmentų pasisuko 180°; 4. algebroje — netvarka — dviejų kėlinio (kėliniai — elementų grupės, kurios skiriasi tik elementų eile) elementų tarpusavio padėtis, nesutampanti su tų elementų normalia tvarka; 5. mat. abipus vienareikšmis plokštumos (erdvės) atvaizdis joje pačioje turimo apskritimo O(r) (sferos) atžvilgiu, kai kiekvieną plokštumos (erdvės) tašką P atitinka taškas P1, esantis ant spindulio OP, ir yra patenkinta sąlyga OP•OP = r2; 6. fiz. apgrąža; erdvės Δ — įvykių erdvinių stačiakampių koordinačių pakeitimas priešingo ženklo koordinatėmis; 7. med. iškrypimas, pvz., seksualinė Δ (homoseksualizmas); 8. pozityvinio fot. atvaizdo gavimas, aplenkiant negatyvinį; 9. unarinė log. operaciją, kurios rezultato reikšmė yra priešinga operando reikšmei; 10. polifoninėje muzikoje — vienas femos plėtojimo būdų; motyvas ar tema kartojami, keičiant intervalų kryptį.

Inversinis

invèrsinis [↗ inversija], atvirkštinis, apgręžiamasis, sukeičiamasis, pvz., Δ žodynas, Δ fot. popierius.

Fotostatas

fotostãtas [↗ foto… + gr. statos — stovintis], aparatas brėžiniams, dokumentams, knygoms, piešiniams kopijuoti fot. būdu.

Fototeodolitas

fototeodolitas [↗ foto… + ↗ teodolitas], prietaisas planams ir žemėlapiams daryti iš stereoskopiniu būdu gautų fot. vaizdų.

Fotoseteris

fotosèteris [↗ foto… + angl. setter — nustatymo prietaisas], teksto eilučių fot. rinkimo mašina.

Fotomontažas

fotomontãžas [↗ foto…+ ↗ montažas], fot. montažas — fot. nuotraukų jungimas į vieną atvaizdą (kai kada papildomas grafikos ar kitais dailės elementais) .

Puslapis 5 iš 71234567