Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Fotoksilografija

fotoksilogrãfija [↗ foto… + ↗ ksilografija], graviūra medyje, gaunama, fot. būdu perkeliant atvaizdą į lentos paviršių ir jį išraižant.

Fotograma

fotogramà [↗ foto… + ↗ …grama]: 1. fot. šešėlinis daikto vaizdas jautriame fot. sluoksnyje, gautas be fot. kameros; 2. fiz. techn. įvairių dydžių laikinio kitimo fot. užrašas.

Fotogrametrija

fotogramètrija [↗ foto… + ↗ …grama + ↗ …metrija], mokslas, tiriantis įv. objektų (dažn. Žemės paviršiaus) formą, dydį ir padėtį, remdamasis fot. vaizdų matavimais.

Fotografija

fotogrãfija [↗ foto… + gr. graphō — rašau]: 1. patvarių atvaizdų (nuotraukų) gavimas elektromagnetiniams spinduliams jautriose medžiagose; 2. fot. atvaizdas (nuotrauka).

Fotografuoti

fotografúoti, daryti nuotraukas fot. aparatu.

Fotocheminis

fotochèmin‖is, susijęs su fotochemija, pvz., ~ės skilimo ar jungimosi reakcijos, ~iai produktai (fot. medžiagos).

Emulsija

emùlsija [pranc. émulsion < lot. emulgeo — išmelžiu; viena pirmųjų ištirtų emulsijų buvo pienas]: 1. skystis su jame skendinčiais smulkiais kt. skysčio lašeliais; 2. elektromagnetiniams spinduliams jautrus želatinos sluoksnis patvariam fot. atvaizdui gauti.

Ekiponuoti

ekiponúoti [lot. exponere — statyti ką nors prieš akis, rodyti]: 1. viešai ką nors rodyti parodoje ar muziejuje; 2. leisti šviesai veikti fot. filmą ar popierių, kino juostą, kad jų šviesai jautriuose sluoksniuose susidarytų nematomasis (latentinis) atvaizdas; 3. statyti šachmatų figūrą į priešininko figūrų puolamą laukelį.

Difuzorius

difùzorius, difuzijos principu veikiantis, difuziją žadinantis prietaisas, įrenginys: 1. garsiakalbio virpančios mechaninės sistemos dalis, sukelianti bangas; 2. tam tikros stiklo plokštelės, karnomis uždengiamas fot. aparato ar didintuvo objektyvas, kad nuotraukos būtų švelnių tonų; 3. kanalo (vamzdžio) dalis, ties kuria, mažėjant greičiui, didėja slėgis; vart. vamzdynams, išcentriniams siurbliams, ventiliatoriams; 4. įtaisas su grotelėmis dugne druskai iš susmulkinto boksito aglomerato pašalinti; 5. ekstraktorius raugams (tanidams), cukrui išskirti iš gamtinės žaliavos.

Desensibilizacija

desensibilizãcija [↗ de… + lot. sensibilis — jautrus]: 1. organizmo jautrumo kuriai nors medžiagai mažinimas; 2. fot. filmo, popieriaus, kino juostos jautrumo šviesai mažinimas.

Puslapis 6 iš 71234567