Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Mutiliacija

mutiliãcija [lot. multilatio < mutilo — suluošinu], med. suluošinimas.

Monofobija

monofòbija [↗ mono… + ↗ …fobija], med. liguista vienumos baimė.

Mizogamija

mizogãmija [gr. miseō — neapkenčiu + ↗ …gamija],med. liguistas bjaurėjimasis vedybomis.

Miliarinis

miliãrinis [lot. miliarius — sorinis], med. smulkus, soros grūdo dydžio, pvz., Δ židinys.

Mikroftalmija

mikroftálmija [↗ mikro… + gr. ophthalmos — akis], med. akies obuolio mažumas.

Mesmerizmas

mesmerizm‖as, idealistinė med. sistema medicinoje, paremta idėja apie gyvūnų magnetizmą, kuris galįs pakeisti organizmo būklę, pvz., gydyti įv. ligas; ~o kūrėjas — vok. gydytojas F. A. Mesmeris (Mesmer; 1734—1815).

Melchioras

melchiòras [pranc. maillechort; pagal pranc. išradėjų Mejo (Maillot) ir Šorjė (Chorier) pavardes], vario ir 5—30% nikelio sidabro spalvos lydinys; vart. tiksliosios mechanikos detalėms, valgymo įrankiams, med. indams, monetoms, papuošalams.

Melancholija

melanchòlija [gr. melancholia < melas (kilm. melanos) — juodas + cholē — tulžis]: 1. med. liguista būsena, kuriai būdinga nepagrįstai liūdna nuotaika; 2. nusiminimas, liūdesys.

Megalosomija

megalosòmija [↗ megalo… + gr. sōma — kūnas], med. milžinūgystė — labai didelis ūgis.

Manija

mãnija [gr. mania — potraukis, beprotystė], med.: 1. liguistas potraukis, pvz., narkomanija; 2. psichikos sutrikimas, kuriam būdinga bendras susijaudinimas ir psichinių procesų pagreitėjimas.