Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Makrotija

makròtija [↗ makro… + gr. us (kilm. ōtos) — ausis), med. didausystė — įgimtas ausų padidėjimas.

Magnetronas

magnetrònas [↗ magnetas + ↗ (elek)tronas]: 1. generatorinė mikrobangų dažnio virpesių elektroninė lempa, kurioje magn. ir el. lauko veikiami elektronai juda sudėtingomis trajektorijomis; vart. radiolokacijos, navigacijos, kosm. ryšio įrenginiams, med. aparatūrai, tiesiniams dalelių greitintuvams, mikrobanginio dažnio krosnims; 2. įtaisas ploniesiems sluoksniams formuoti katodinio dulkinimo būdu.

Logorėja

logorėja [gr. logos — žodis + rheō — teku], med. nesulaikomas šnekumas.

Lizė

lizė [gr. lysis — atrišimas, išlaisvinimas, išvadavimas]: 1. med. lėtas ligonio kūno temperatūros kritimas ir ligos reiškinių silpnėjimas; 2. mikrobų, ląstelių irimas.

Litoskopas

litoskòpas [↗ lito… + ↗ …skopas], med. prietaisas akmenims šlapimo pūslėje apžiūrėti.

Litotomas

litotòmas [↗ lito… + gr. tomē — pjovimas], med. instrumentas akmenims iš šlapimo pūslės šalinti.

Lipokainas

lipokainas [lipos + gr. kaiō — deginu], kasos hormonas; padeda reguliuoti riebalų apykaitą kepenyse; kaip med. preparatas vart. cukriniam diabetui, kepenų ligoms gydyti.

Ligamentas

ligamèntas [lot. ligamentum], med. raištis, pvz., žiedinis stipinkaulio Δ.

Ligatūra

ligatūrà1 [lot. ligatura < ligo — surišu]: 1. met. metalai, įlydomi į tauriuosius metalus, pvz., varis į auksą, kad lydinys būtų kietesnis ir pigesnis; 2. pagalbiniai lydiniai, kuriais lydymo krosnyje legiruojamas skystas metalas; 3. poligr. dvi ar trys tarpusavyje sujungtos raidės, nulietos vienos literos pavidalu; 4. lingv. rašto ženklas, sudarytas iš 2 ar daugiau ženklų, pvz., danų æ iš a ir e); 5. žodžių jungimas įv. žodžių junginiuose vartojamu sintaksinio ryšio rodikliu, pvz., tagalų kalboje; 6. med. gyslos arba latako perrišimas; 7. med. gyslos arba latako perrišimo siūlas.

Lambdacizmas

lambdacizmas [↗ lambda], med.: 1. nesugebėjimas ištarti garso „l”; 2. garso „l” tarimas vietoj „r”.