Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Laksacija

laksãcija [lot. laxatio — atpalaidavimas, laisvinimas], med. vidurių paleidimas, suminkštinimas.

Lakūna

lakūnà [lot. lacuna — įdubimas; spraga]: 1. lingv. teksto spraga, praleidimas, trūkstama vieta; 2. med. limfos prisipildžiusi ertmė, tarpas tarp audinių ir organų.

Kursas

kùrsas [lot. cursus — bėgimas, kryptis, eiga]: 1. kampas tarp dienovidinio š. krypties ir lėktuvo arba laivo išilginės ašies; 2. kurios nors mokslo disciplinos išdėstymas vadovėlyje arba paskaitų cikle; 3. aukštosios arba specialiosios mokyklos skyrius, kuriame einama to paties laipsnio programa; to skyriaus studentai, moksleiviai; 4. vienos šalies piniginio vieneto kaina, išreikšta kt. šalies piniginiais vienetais; 5. kaina, kuria biržoje perkami ir parduodami vertybiniai popieriai; 6. politikos kryptis (valstybės užsienio politikos Δ); 7. med. gydomųjų procedūrų ciklas (gydymo Δ).

Kuracija

kurãcija [lot. curatio]: 1. med. gydymas; 2. globa, priežiūra.

Kseroderma

kserodèrma [↗ ksero… + gr. derma — oda], med.: 1. nenormalus odos sausumas; 2. lengva ichtiozės forma.

Krizė

krizė [gr. krisis — sprendimas, nuosprendis, baigtis]: 1. persilaužimas, sunki pereinamoji būklė; 2. med. ryškus ligos lūžis, kai ligoniui staiga krinta pakilusi temperatūra; 3. stiprių skausmų priepuolis, pvz., inkstų Δ; 4. kapitalistinio reprodukcijos ciklo fazė, einanti po pakilimo — ek. sutrikimas, smukimas; 5. klasinėje visuomenėje — visuotinis nepasitenkinimas ir pasipiktinimas šalyje esama padėtimi; 6. dalinis arba visiškas vyriausybės atsistatydinimas, žlugus jos politikai arba iškilus nesutarimams tarp valdančiųjų partijų arba tarp ministrų.

Kriptorchizmas

kriptorchizmas [↗ kripto… + gr. orchis — sėklidė], med. vystymosi anomalija — sėklidės (arba abiejų sėklidžių) nenusileidimas iš pilvo ertmės į kapšelį.

Krepitacija

krepitãcija [lot. crepitatio — traškėjimas], med. panašus į traškėjimą garsas, girdimas plaučiuose, sąnariuose, sergant kai kuriomis ligomis arba trinantis vienam į kitą lūžusiems kaulams.

Kraniotomija

kraniotòmija [↗ kranio… + ↗ tomija], med. kaukolės operacija.

Košmaras

košmãras [pranc. cauchemar]: 1. med. baimės jausmas ir pasunkėjęs kvėpavimas miegant, dažn. sočiai pavalgius; slogutis; 2. slogus, baisus įspūdis, jausmas; siaubinga būklė, būsena.