Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Korsetas

korsètas [pranc. corset]: 1. tam tikras platus diržas, suveržiantis krūtinės ląstos apačią ir pilvą, liekninantis figūrą; 2. med. ortopedinis įtaisas stuburui apsaugoti nuo iškrypimo, suteikti jam ramybę arba iškrypusiam stuburui taisyti.

Korncangas

kòrncangas [vok. Kornzange], med. ntk. rantytosios replės — chirurginės žnyplės, panašios į žirkles.

Korozija

koròzija [lot. corrosio — išėdimas, išgraužimas], irimas nuo išorinio poveikio: 1. techn. metalų, jų lydinių, betono ir kt. medžiagų fizinis, cheminis ir elektrocheminis irimas: 2. geol. Žemės plutos uolienų chem. ir mech. dūlėjimas; 3. med. audinių irimas, kurį sukelia rūgštys ir kt. medžiagos, išgraužiančios gleivinę, pvz., burnos, skrandžio Δ.

Kontraktūra

kontraktūrà [lot. contractura — sutraukimas], med.: 1. ilgalaikis minkštųjų audinių susitraukimas; 2. sąnario judesių amplitudės sumažėjimas dėl minkštųjų audinių arba nervų pakitimų.

Kontraindikacija

kontraindikãcija [↗ kontra… + ↗ indikacija], med. aplinkybė, dėl kurios yra žalinga arba negalima vartoti kokio nors gydymo metodo, vaisto.

Konservatyvus

konservatyvùs [lot. conservativus < conservatio — išsaugojimas]: 1. siekiantis išsaugoti senąją, atgyvenusią tvarką; priešiškas bet kurioms naujovėms; sustingęs, inertiškas; daromas senoviškais metodais; 2. med. apsauginis, tausojamasis, atgaivinantis, pataisantis pažeistas kūno dalis, funkcijas; neoperacinis.

Kompresorius

komprèsorius [lot. compressor — suspaudėjas]: 1. mašina orui, dujoms ar garams suslėgti iki didesnio kaip 0,3 MPa slėgio; 2. med. prietaisas kraujagyslėms užspausti.

Komplikacija

komplikãcija [lot. complicatio — suvyniojimas, sulankstimas]: 1. susipynimas, susipainiojimas, padėties pasunkėjimas; 2. med. ligos pasunkėjimas, prisimetus naujai ligai; 3. med. nauja liga, prisidėjusi prie jau esančios.

Komplikuoti

komplikúoti [lot. complicare — sudėti, sulankstyti]: 1. painioti, daryti komplikacijas; daryti sudėtingesnį, painesnį; 2. med. pasunkinti ligą.

Kombatantai

kombatántai [pranc. combattants — kautynių dalyviai], asmenys, įeinantys į kariaujančios valstybės ginkluotųjų pajėgų sudėtį, dalyvaujantys kar. veiksmuose, išskyrus kar. žurnalistus, juristus, intendantus, med. darbuotojus, aptarnaujantįjį personalą.