Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Felčeris

fečeris [vok. Feldscher], med. darbuotojas, turintis vidurinį med. išsilavinimą; gydytojo padėjėjas.

Falanga

falánga [gr. phalanx (kilm. phalangos)]: 1. sen. graikų ir makedonų sunkiai ginkluotų pėstininkų kautynių rikiuotė, sudaryta iš suglaustų eilių; 2. med. pirštakaulis; 3. voragyvis, paprastoji solpūga Galeodes araneoides; 4. Ispanijos fašistų partija, veikusi 1933—77; 5. darbo bendruomenės, kolektyvinio ūkio pavadinimas, vartotas pranc. socialisto utopisto S. Furjė (1772—1837) veikaluose; 6*. eilė, greta.

Etapas

etãpas [pranc. étape]: 1. punktas, kuriame žygiuojanti kariuomenė arba pavieniai kariai gali gauti maistą, nakvynę, med. pagalbą; 2. nužygiuoto arba nuvažiuoto kelio dalis; atstumas tarp 2 sustojimų; 3. ikirevoliucinėje Rusijoje — ginkluotos apsaugos varoma kalinių ar tremtinių grupė (partija); jos žygiavimo būdas ir nakvynės vieta; 4. sprt. varžybose — nuotolio, ypač ↗ estafetės (2), atkarpa, dalis; 5. reiškinio raidos tarpsnis, stadija.

Estetoterapija

estetoterãpija [↗ estet(ik)oterapija], med. skyrius, tiriantis estetinį poveikį žmogaus sveikatai; estetinių veiksnių panaudojimas profilaktikai ir gydymui.

Erupcija

erùpcija [lot. eruptio — išsiveržimas], išsiveržimas: 1. geol. lavos, pelenų, ugnies išsiveržimas iš vulkano kraterio; 2. astr. Saulės chromosferos žybsnis, matomas fotosferos fone kaip šviesus taškas; 3. med. išbėrimas.

Eritema

eritemà [gr. erythēma — raudonumas], med. raudonė — odos paraudimas dėl uždegimo, paviršinių odos kraujagyslių išsiplėtimo.

Eretizmas

eretizmas [gr. erethisma < erethizō — erzinu], med. padidėjęs dirglumas.

Enantema

enantemà [gr. enanthema], med. gleivinės išbėrimas.

Emigracija

emigrãcija [lot. emigratio — išsikėlimas]: 1. žmonių persikėlimas iš tėvynės į kt. šalis; 2. kurioje nors šalyje gyvenančių emigrantų visuma, išeivija; 3. gyvūnų persikėlimas už jų arealo ribų; 4. med. leukocitų ir kitų kraujo forminių elementų skverbimasis iš kraujo pro kraujagyslių sieneles, slinkimas į uždegimo židinį.

Emfizema

emfizemà [gr. emphysēma — išsipūtimas], med. oro susikaupimas organe arba tame audinyje, kuriame jo ppr. nebūna.