Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Elektrotomija

elektrotòmija [↗ elektro… + ↗ …tomija], med. audinių pjovimas didelio dažnio el. srovės prietaisu.

Ekvatorius

ekvãtorius [lot. elevator — pakelėjas]: 1. konvejeris biriems ar gabaliniams kroviniams vertikaliai arba dideliu polinkio kampu transportuoti; 2. pastatų ir įrengimų kompleksas birioms medžiagoms (dažn. grūdams) laikyti ir apdoroti (rūšiuoti, džiovinti); 3. durpių formavimo įrenginys; 4. med. įrankis kuriai nors kūno daliai, pvz., dantų šaknims, iškelti.

Elektrokauteris

elektrokáuteris [↗ elektro… + gr. kautēr — įkaitinta geležis], med. prietaisas kūno audiniams prideginti elektra.

Ektopija

ektòpija [gr. ektopos — nutolęs], med. įgimtas organo buvimas neįprastoje vietoje, pvz., inksto Δ.

Ekstruzija

ekstrùzija [angl. extrusion < lot. extrudo — išstūmiu, išspaudžiu], išspaudimas, ištryškimas, išsiliejimas: 1. techn. ilgų vienodo profilio gaminių (vamzdžių, plėvelių, strypų, juostų, siūlų) gavimas išspaudimu (ekstruderiu arba ekstruziniu presu); 2. med. išstūmimas, išvarymas; 3. med. išsikišimas, pvz., danties Δ.

Ekstrahuoti

ekstrahúoti [lot. extrahere — ištraukti, pašalinti]: 1. perskirti kietą ar skystą mišinį tirpikliu, tirpinančiu tik tam tikrus komponentus; 2. med. ištraukti, pašalinti.

Ekstrakcija

ekstrãkcija [lot. extractio — ištraukimas]: 1. kietųjų arba skystųjų mišinių perskyrimas tirpikliu, tirpinančiu tik tam tikrus komponentus; 2. med. ištraukimas, pašalinimas, pvz., vaistų, organo, vaisiaus.

Ekstraktorius

ekstrãktorius [lot. extractor — ištraukėjas]: 1. ↗ ekstrakcijos (1) aparatas; 2. med. instrumentas dantims arba svetimkūniams, pvz., kulkai, ištraukti; 3. įtaisas iššautai tūtelei arba šoviniui ištraukti iš lizdo.

Ekstenzija

eksteñzija [lot. extensio — tempimas], med.: 1. išnirusios ar lūžusios galūnės tempimas; 2. sulenktos galūnės tiesimas; 3. plėtimasis, plitimas, pvz., patologinio proceso Δ.

Ekspektoracija

ekspektorãcija [lot. expectoro — pašalinu iš krūtinės], med.: 1. atsikosėjimas; 2. skrepliai.