Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Drenas

drènas [angl. drain], med. vamzdelis ar kitoks įtaisas skysčiams ištekėti.

Drenažas

drenãžas [angl. drainage < drain — sausinti]: 1. dirvų sausinimo būdas: drėgmės perteklius šalinamas drenomis; 2. drenų sistema, kuri surenka ir nuleidžia gruntinį vandenį, pažemina jo lygį; 3. med. skysčio (pūlių, kraujo) šalinimas iš kūno ertmės, žaizdos ar pūlinio; 4. statyboje — gruntinio vandens lygio žeminimas drenomis; saugo statinius arba jų dalis nuo užliejimo vandeniu, o jų pagrindus— nuo deformacijų; 5. naftos tekėjimas iš klodo pro gręžinį.

Distrakcija

distrãkcija [lot. distraho — traukiu į skirtingas puses]: 1. med. tempimas į skirtingas puses, kad atsitaisytų lūžę ar išnirę kaulai; 2. išsiblaškymas.

Displazija

displãzija [↗ dis… + gr. plasis — susidarymas], med. audinio, organo vystymosi arba augimo sutrikimas.

Disleksija

dislèksija [↗ dis… + gr. lexis — žodis, posakis], med. sugebėjimo skaityti sutrikimas.

Dislokacija

dislokãcija [↗ dis… + ↗ lokacija], iš(si)dėstymas; išsidėstymo, struktūrinių dalių vietos pakitimas: 1. kariuomenės, jos rūšių, kar. įstaigų iš(si)dėstymas šalies teritorijoje, fronte; 2. Žemės plutos sluoksnių pirmykščio slūgsojimo deformacija; 3. kristalo struktūros sutrikimas; kristalo linijinis defektas; 4. med. organo ar kūno dalies pasislinkimas iš vietos, pvz., smegenų Δ, lūžusių kaulų Δ.

Dismenorėja

dismenorėja [↗ dis… + gr. mēn — mėnuo + rheō — teku], med. mėnesinių sutrikimas (skausmingos ir nereguliarios mėnesinės).

Diskrazija

diskrãzija [↗ dis… + gr. krasis — mišinys], med. kūno skysčių santykio sutrikimas.

Disimuliacija

disimuliãcija [lot. dissimulatio — slėpimas], med. tyčinis savo ligos arba jos požymių slėpimas.

Dilatatorius

dilatãtorius [lot. dilato — plečiu]: 1. med. instrumentas susiaurėjusiam natūralių kūno kanalų spindžiui praplėsti; 2. plečiantysis raumuo, pvz., vyzdžio Δ.