Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Režisierius

režisiẽrius [pranc. régisseur < lot. rego — valdau], dramos, muz. spektaklio, cirko vaidinimo, filmo arba masinio renginio kūrimo vadovas.

Režisūra

režisūrà: 1. meninės kūrybos rūšis — dramos, muz. spektaklio, cirko vaidinimo, filmo arba meninio renginio kūrimas; 2*. pastatymo vadovai, režisieriai.

Rezonansas

rezonánsas [pranc. résonance < lot. resonans — aidintis, atsiliepiantis]: 1. fiz. priverstinių virpesių amplitudės padidėjimas virpesių sistemoje, kai ją veikiančios išorinės žadinančiosios jėgos dažnis lygus sistemos savųjų virpesių dažniui; 2. geras girdimumas, muz. skambėjimas patalpoje; 3. fiz. labai trumpos (10¯²³ s) gyvavimo trukmės hadronas; 4*. atgarsis, pritarimas, susidomėjimas.

Requiem

requiem [sk. rekvijem; lot. requies (gal. requiem) – atilsis], vokalinis instrumentinis muz. kūrinys mirusiems pagerbti; bažn. muzikoje dar vadinamas gedulingosiomis mišiomis.

Repriza

reprizà [pranc. reprise – atnaujinimas, kartojimas]: 1. fechtavime – pakartotinis kirtis; 2. žirgo grįžimas į ankstesnįjį aliūrą, pvz., nugalėjus kliūtį; 3. muz. kūrinio padalos pakartojimas iš karto arba po tam tikro laiko; pakartota muz. kūrinio padala; 4. teatro spektaklio atnaujintas pastatymas; 5. cirke – nedidelė humoreska (pantomimos scena), atliekama per vaidinimo pertraukėles.

Replika

rèplika [pranc. réplique]: 1. trumpa pastaba, prieštaravimas kalbėtojui; atkirtis; 2. sceninio dialogo elementas; frazė arba jos pabaiga, po kurios pradeda kalbėti kt. veikėjas; 3. muz. frazės pakartojimas kt. intonacija; 4. dailės kūrinio kopija, sukurta paties autoriaus; nuo originalo skiriasi dažn. formatu, koloritu; 5. optikoje – difrakcijos gardelės kopija iš želatino ir spec. plastikų.

Religioso

religioso [sk. relidžozo; it.], muz. pamaldžiai, nuolankiai.

Registras

registras [lot. registrum — sąrašas]: 1. sąrašas, rodyklė, apskaitos dokumentas, turintis teisinę galią; 2. jūrų laivyno klasifikacinė bendrovė, suteikianti klasę laivams; 3. žmogaus balso arba muz. instrumento diapazono dalis; apima artimus pagal aukštį, panašaus tembro, dažnai ir panašiu būdu išgaunamus garsus; 4. klavišinio muz. instrumento (akordeono, klavesino) garso jėgos ir tembro keitimo įtaisas; 5. panašios konstrukcijos ir panašaus tembro vargonų vamzdžių grupė; 6. skaitmeninės skaičiavimo mašinos operacinis įtaisas dvejetainei informacijai įrašyti, trumpai įsiminti, kai kurioms elementariosioms operacijoms atlikti; 7. kai kurių mašinų ir prietaisų reguliatorius arba skaitiklis.

Redukcija

redùkcija [lot. reductio — grąžinimas], sumažėjimas, sumažinimas, susilpnėjimas, susilpninimas, supaprastinimas, susigrąžinimas, sunykimas, pertvarkymas, apribojimas, pašalinimas: 1. kai kurių Europos monarchų žemių, kurias jie buvo atidavę stambiesiems feodalams, susigrąžinimas XVI— XVII a.; 2. chem. reakcija, per kurią medžiaga prisijungia elektronus; 3. deguonies atėmimas iš chem. junginių; 4. sudėtingo gamybinio proceso supaprastinimas; 5. kurso arba kainų kritimas biržoje; 6. dujų arba skysčio slėgio mažinimas tam tikru įtaisu (reduktoriumi); 7. chromosomų skaičiaus sumažėjimas per pusę; įvyksta ląstelės mejozinio dalijimosi metu; 8. biol. organų arba jų dalių visiškas arba dalinis sunykimas dėl funkcijos praradimo; 9. med. kūno dalies atitaisymas, kitaip ↗ repozicija; 10. lingv. garsų nykimas arba jų kiekybinis ar kokybinis susilpnėjimas, pvz., žemaičių „suk” vietoj lit. kalbos „suka”; 11. muz. kūrinio partitūros pertvarkymas mažesniam balsų arba instrumentų skaičiui.

Rečitatyvas

rečitatỹvas [it. recitativo < lot. recito — deklamuoju]: 1. muz. kūrinio teksto intonavimo būdas, panašus į kalbėjimą ir deklamaciją; 2. kalbėjimo, deklamavimo intonacijomis pagrįstas operos, oratorijos, kantatos epizodas.

Puslapis 12 iš 50« Pirmas...891011121314151617...Paskutinis »