Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Recitando

recitando [sk. rečitando; it. deklamuojant], muz. atlikimo pobūdis — kūrinys arba jo dalis atliekama rečitatyvu.

Re

re, muz. garsas; dar vadinamas d; antras bet kurioje do garsu pradedamoje pagrindinio diatoninio muz. garsaeilio oktavoje.

Rapsodija

rapsòdija [gr. rhapsōdia — rečitatyvinis epinės poezijos dainavimas], muz. žanras; laisvos formos kūrinys (instrumentinis, kai kada vokalinis instrumentinis), dažn. liaudies melodijų temomis.

Rallentando

rallentando [it.], muz. lėtinant, sulaikant tempą.

Radiofonija

radiofònija: 1. garso signalų transliavimas radijo bangomis; 2. radijo programos transliavimo technikos sritis, nagrinėjanti muz. transliavimo būdus.

Raddolcendo

raddolcendo [sk. radolčendo; it. švelninant], muz. švelniai, negarsiai.

Quieto

quieto [sk. kvijeto; it.], muz. ramiai.

Puantilizmas

puantilizmas [pranc. pointillisme < point — taškas]: 1. tapymas grynų (nemaišytų) spalvų taškeliais; būdingas neoimpresionistams; 2. modernistinės muzikos kūrimo metodas: vietoj muz. temos (melodijos, motyvo) vart. atskiri, pauzėmis izoliuoti muz. garsai arba kelių garsų (su dideliais tarpusavio intervalais) grupės.

Psalteriumas

psaltèriumas [lot. psalterium < gr. psallō — brązginu stygas], styginis muz. instrumentas: ant stačiakampės, trapecinės arba trikampės rezonansinės lentos įtempta 10 (ar daugiau) fiksuoto garso aukščio stygų; skambinama pirštais arba plektru.

Pronto

pronto [it. greitas], muz. energingai, vikriai.