Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Popuri

popuri [pranc. pot-pouri — mišrainė]: 1. pramoginio pobūdžio muz. pjesė, sudaryta iš liaudies arba kompozitorių kūrybos melodijų; 2*. mišinys.

Politematizmas

politematizmas [↗ poli… + gr. thema (kilm. thematos) — pagrindas], muz. vaizdų grindimas keliomis lygia greta plėtojamomis (panašiomis arba kontrastingomis) temomis.

Politonaciškumas

politonaciškùmas [↗ poli… + ↗ tonacija], vienalaikis skirtingų tonacijų vartojimas atskiruose muz. kūrinio balsuose.

Polifonija

polifònija [gr. polyphōnia]: 1. daugiabalsės muzikos faktūros tipas, grindžiamas vienalaikiu kelių savarankiškų melodinių linijų skambėjimu; 2. muz. teorijos dalis, kitaip ↗ kontrapunktas4.

Polichorinis

polichòrinis [↗ poli… + ↗ choras], muz. skirtas dainuoti keliems chorams.

Poco

poco [sk. poko; it. nedaug], muz. terminų dėmuo, rodantis, kad kūrinio arba jo dalies dinamiką reikia šiek tiek sustiprinti ar susilpninti, pvz., poco crescendo — stiprinant garsumą; poco più forte — šiek tiek garsiau.

Poco a poco

poco a poco [sk. poko a poko; it. pamažu], muz. terminų dėmuo, rodantis, kad kūrinio arba jo dalies dinamiką ar tempą reikia stiprinti arba silpninti po truputį, pvz., poco a poco accelerando — po truputį greitinant.

Plagalinis

plagãlin‖is [lot. plagalis < gr. plagios — įstrižas], išvestinis; ~ės būna muz. dermės ir kadencijos, pvz., ~ė dermė (dermė, turinti kvartos intervalą tarp atramos tonų); ~ė kadencija (ją sudaro tonikos ir subdominantės akordai).

Piu

più [sk. pju; it.], muz. daugiau, labiau, pvz., più forte (garsiau), più allegro (greičiau negu allegro), più andante (lėčiau negu andante), più piano (tyliau negu piano).

Pizzicato

pizzicato [sk. picikato; it. pizzicare — gnaibyti], muz. artikuliacijos rūšis — strykinio muz. instrumento stygos užgaunamos pirštu.