Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Pentatonika

pentatònika [↗ penta… + ↗ tonika], muz. sistema, pagrįsta 5 įv. aukščio garsais.

Pentachordas

pentachòrdas [↗ penta… + gr. chordē — styga], bet kurios muz. dermės 5 laipsnių garsaeilis, išdėstytas gamos pavidalu; gali būti sudarytas bet kurio dermės laipsnio.

Pedalas

pedãlas [pranc. pédale < lot. pes (kilm. pedis) — koja], staklių, transporto priemonių, muz. instrumentų ir kt. techn. įrenginių koja minamas svertas, sujungtas su varomaisiais, valdomaisiais, reguliuojamaisiais mechanizmais; pamina.

Pauzė

páuzė [lot. pausa < gr. pausis — sustojimas, nutraukimas], pertrauka, stabtelėjimas, paliova: 1. vieno arba kelių (kai kada ir visų) muz. kūrinio balsų skambėjimo pertrauka, dažn. autoriaus numatytos ritminės vertės; 2. ženklas, rodantis muz. kūrinio kurio nors balso skambėjimo pertrauką; 3. kalbos srauto laikinas nutrūkimas, stabtelėjimas.

Pastišas

pastišas [pranc. pastiche — mišinys]: 1. kelių autorių muz. kūrinys; 2. kompiliacinė opera.

Pastoralė

pastorãlė [it. pastorale < lot. pastoralis — piemenų]: 1. vid. amžių ir XVI—XVII a. baroko literatūros žanras — poema arba eiliuota drama, idealizuotai vaizduojanti piemenų, kurie elgiasi kaip galantiški dvariškiai, meilę; 2. nedidelis vokalinis arba instrumentinis muz. kūrinys, vaizduojantis kaimo gyvenimą, gamtą; gali būti savarankiška arba sudaryti didelio kūrinio dalį; 3. sceninis XVII—XVIII a. muz. kūrinys (opera, baletas), kurio siužetas susijęs su idealizuotu kaimo buities ar gamtos vaizdavimu.

Passionato

passionato [it.], muz. aistringai, įsijautus.

Pasažas

pasãžas [pranc. passage — perėjimas]: 1. dengtos galerijos tipo praėjimas (dažnai su parduotuvėmis, kioskais), jungiantis namus arba gatves; 2. greitai atliekamų muz. garsų grupė; gamos arba akordo (kai kada ir mišraus) pavidalo; 3. mikrobo arba audinio perskiepijimas iš vieno gyvūno kitam arba peršėjimas iš vienos terpės į kitą; 4. aukštosios jojimo mokyklos maniežinis jojimas aukšta ritmiška risčia; 5. cirko akrobatikos ir oro gimnastikos elementas; dviejų voltižierių susikeitimas vietomis; 6. keleto triukų (gimnasto arba žonglieriaus) kombinacija.

Pasija

pãsija [< pranc. pasion — aistra < lot. passio — kentėjimas]: 1. mylimoji, aistra; 2. rel. Kristaus kentėjimas ir mirtis; 3. oratorijos pobūdžio muz. kūrinys apie Kristaus kančią ir mirtį.

Partita

partità [it. suskirstyta]: 1. bet kuri muz. variacijų ciklo variacija; 2. ciklinė muz. forma, šios formos kūrinys; siuitos, variacijų tipo.