Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Dzingsi

dzingsi [kinų k. sostinės teatras, Pekino muz. drama], kinų tradicinio teatro rūšis; atsirado XVIII a. pab., susiformavo XIX a. I pusėje.

Dutaras

dutãras [< persų k.], tadžikų, turkmėnų liaudies muz. instrumentas; korpusas kriaušės pavidalo, su ilgu kakleliu; turi 13 arba 14 slenkstelių, 2 šilko ar žarnų stygas.

Duolė

duòlė [vok. Duole < lot. duo — du], ritminė muz. figūra; vietoj 3 vienodos vertės garsų atliekami 2 vienodos vertės garsai.

Duodecima

duodècima [lot. dvylikta], muz. intervalas, apimantis 12 diatoninių garsaeilio laipsnių.

Duetas

duètas [it. duetto < lot. duo — du]: 1. dviejų muz. atlikėjų (dainininkų, instrumentininkų) ansamblis; 2. muz. kūrinys arba jo dalis tokiam ansambliui.

Domra

dòmra [rus.], styginis rusų liaudies muz. instrumentas; turi pusapvalį, į viršų šiek tiek siaurėjantį korpusą, kaklelį ir 3 arba 4 stygas; skambinama plektru.

Dominantė

dominántė [lot. dominans (kilm. dominantis) — viešpataujantis]: 1. pagrindinis, vyraujantis bruožas, idėja, požymis, elementas; 2. heptatoninės muz. dermės garsaeilio V laipsnis; šį laipsnį turintis akordas; 3. sinonimų grupės žodis, turintis pagr. reikšmę; 4. fiziol. centrinėje nervų sistemoje laikinai vyraujantis jaudinimo židinys, slopinantis gretimų nervinių centrų veiklą; 5. mat. tam tikras topologinės erdvės poerdvis.

Doloroso

doloroso [it.], muz. liūdnai, sielvartingai.

Dombra

dòmbra, styginis kazachų liaudies muz. instrumentas; sudaryta iš siauro kriaušės pavidalo korpuso ir ilgo kaklelio; turi 2 stygas, suderinta dažn. kvarta; skambinama pirštais.

Dolce

dolce [sk. dolče; it.], muz. švelniai, maloniai.