Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

A piacere

a piacere [sk. a pjačere; it. laisvai, savo nuožiūra], muz. pagal atlikėjo nuožiūrą, laisvai pasirenkant atlikimo ir ritmo niuansus.

Antraktas

antrãktas [pranc. entracte < entre — tarp + acte — veiksmas]: 1 pertrauka tarp spektaklio veiksmų, koncerto dalių; 2. muz. pjesė, atliekama teatre tarp spektaklio veiksmų; 3. operos arba baleto kurio nors veiksmo (išskyrus pirmąjį) įžanga.

Anticipacija

anticipãcija [lot. anticipatio — iš anksto susidarytas vaizdinys]: 1. kokio nors reiškinio įvykimas anksčiau nustatyto laiko, pvz., mokesčių ar rinkliavų ėmimas prieš terminą, skolos padengimas pirma laiko, naudojimasis dar nepatvirtinta teise; 2. teorinis numatymas to, kas dar nėra žinoma iš patyrimo; 3. išankstinė pažiūra, nepaisanti faktų; 4. muz. paskuba — vieno ar kelių akordo garsų paankstintas perėjimas į kitą akordą.

Ansamblis

ansámblis [pranc. ensemble — kartu]: 1. harmoninga visuma; 2. scenos, estrados ar kt. kūrinio atlikimo meninė darna, stiliaus vientisumas; 3. kelių dainininkų dainavimas vienu metu operoje, kantatoje, oratorijoje; 4. vokalinis arba instrumentinis muz. kūrinys nedideliam atlikėjų skaičiui; 5. scenos kūrinių atlikėjų kolektyvas; instrumentininkų, dainininkų grupė; 6. vientisos archit. kompozicijos ir stiliaus statinių bei įrenginių kompleksas; 7. visuma aprangos dalių ir elementų (drabužių, apavo, galvos apdangalo, papuošalų), kurie gražiai tarp savęs dera ir vienas kitą papildo; 8. fiz. visuma, pvz., fazinis Δ (fazinės erdvės taškų visuma, teoriškai nusakanti galimas sistemos mikroskopines būsenas).

Anhemitonika

anhemitònika [↗ an… + gr. hēmitonion — pustonis], anhemitoninė dermė — muz. garsų sistema be pustonių.

Animato

animato [it. gyvai, jausmingai], muz. veržliai, judriai.

Andante

andante [it. einant, žingsniuojant]: 1. lėtas muz. tempas; 2. lėto tempo muz. kūrinys ar jo dalis.

Andantino

andantino [↗ andante — mažybinė forma], muz. tempas, šiek tiek greitesnis už andante.

Ambušiūras

ambušiuras [pranc. embouchure < bouche — burna] : 1. ntk. pūstukas — pučiamojo muz. instrumento dalis, kurią pūtikas prideda prie lūpų arba apžioja; 2. lūpų ir liežuvio padėtis, grojant pučiamaisiais muz. instrumentais, kurių pūstukus atlikėjas liečia lūpomis; 3. dangtelis su skyle, kuri pridengta grotelėmis arba rageliu, užsukamas ant telefono ragelio mikrofono.

Althornas

althòrnas [lot. altus — aukštas + vok. Horn — ragas], pučiamasis muz. instrumentas, kitaip ↗ altas (3).

Puslapis 48 iš 50« Pirmas...41424344454647484950