Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Idem per idem

idem per idem [lot.], tas pats per tą patį (kurio nors dalyko aiškinimas tuo pačiu dalyku).

Identifikacija

identifikãcija [lot. identifico — sutapatinu]: 1. tapatumo, atitikimo nustatymas; atpažinimas; 2. automatikoje — valdymo objekto mat. modelio sudarymas pagal įėjimo ir išėjimo signalus.

Identifikatorius

identifikãtorius [lot. identifico — sutapatinu], sąvoka, pavadinimas, etiketė, užrašas objektui paženklinti.

Identifikuoti

identifikúoti [lot. identificare], pripažinti, nustatyti esant tą patį, nustatyti tapatybę, atitikimą.

Identiškas

ideñtiškas [lot. identicus], tapatus, tolygus, toks pat.

Ideografija

ideogrãfija [gr. idea — sąvoka + ↗ …grafija], raštas, kurio ženklai (ideogramos) žymi visą sąvoką; būdas žymėti rašmeniu visą sąvoką,

Ideograma

ideogramà [idea + ↗ …grama], rašmuo, žymintis ne garsą ar skiemenį, o visą sąvoką; ideogramos yra skaitmenys, matematikos ženklai, chemijos ir logikos simboliai, pvz., 3 žymi ne keturias fonemas t-r-y-s, o tam tikro skaičiaus sąvoką.

Ideologija

ideològija [idea + ↗ …logija], visuomenės ek. santykių atspindys, jų socialinių principų pagrindimo teorija, skleidžiama įvairiomis visuomeninės sąmonės formomis (filosofija, politika, teise, menu, religija).

Ideomocija

ideomòcija [idea + lot. motio — judėjimas], minties sukeltas judesys.

Ideomotorinis

ideomotòrinis [idea + ↗ motorinis], sąmoningai judinamas, susijęs su minčių sukeltais judesiais.

Puslapis 4 iš 7212345678910...Paskutinis »