Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Idilė

idilė [gr. eidyllion — vaizdelis]: 1. nedidelis lyrinio aprašomojo pobūdžio, giedros nuotaikos kūrinys, idealizuotai vaizduojantis kaimo buitį, gamtą, meilę; 2*. ramus, giedras, be rūpesčių gyvenimas, niekieno nedrumsčiama meilė.

Idilinis

idilin‖is, ~iškas: 1. būdingas idilės žanrui; 2. giedras, be rūpesčių, dažn. susijęs su gamta; kupinas ramios meilės.

Idioadaptacija

idioadaptãcija [gr. idios — savitas + ↗ adaptacija], tokie organizmų organų sandaros ir funkcijų pakitimai per evoliuciją, kad bendras jų organizacijos lygis išlieka toks pat.

Idioblastas

idioblãstas [idios + gr. blastos — ūglis, pumpuras], augalo arba gyvūno ląstelė, turinti kokių nors medžiagų ir tuo išsiskirianti iš kitų ją supančių audinio ląstelių.

Idiofonai

idiofònai [idios + gr. phōnē — garsas], saviskambiai muz. instrumentai, pvz., mušamieji Δ — lėkštės trikampis, varpai, varpeliai, gongas; pučiamieji — liežuvėliniai, armonika, akordeonas.

Idioma

idiom‖à [gr. idioma — savotiškas posakis], sustabarėjęs ir prasmiškai nedalomas frazeologizmas, būdingas tik vienai kuriai kalbai; ~ų leksinė reikšmė nesuvokiama iš jį sudarančių žodžių leksinių reikšmių, pvz., „molio motiejus” — ištižėlis, liurbis, „dinderį mušti” — tinginiauti.

Idiomas

idiòmas [pranc. idiome < gr.], vietinė tarmė, šnekta.

Idiomatika

idiomãtika: 1. kurios nors kalbos idiomų visuma; 2. mokslas, tiriantis idiomas.

Idiopatija

idiopãtija [gr. idios — savitas, savotiškas + pathos — liga], pirminė, savarankiška liga.

Idiosinkrazija

idiosinkràzija [idios + gr. synkrasis — sumaišymas]: 1. ypač didelis organizmo jautrumas tam tikroms medžiagoms, pvz., kai kuriems vaistams, maisto produktams (viena alergijos formų); 2. žmogaus skiriamieji bruožai.

Puslapis 5 iš 7212345678910...Paskutinis »