Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Izotipija

izotipija [↗ izo… + gr. typos — pavyzdys, forma], skirtingų medžiagų gebėjimas kristalizuotis to paties tipo kristalinėje gardelėje.

Izotonas

izotònas [↗ izo… + gr. tonos — įtempimas], vienas chem. elemento atomų, kurių branduoliai turi vienodą neutronų, bet skirtingą protonų skaičių.

Izotonija

izotònija [↗ izo… + gr. tonos — įtampa] ↗ izoosmija.

Izotoninis

izotòninis [↗ izotonija], turintis vienodą osmosinį slėgį, pvz., Δ tirpalas.

Izotopas

izotòpas [↗ izo… + gr. topos — vieta], vienas to paties chem. elemento atomų, kurių branduoliai turi vienodą protonų skaičių, bet skirtingą neutronų ir masės skaičių.

Izotopija

izotòpija [↗ izotopas], topologinės erdvės X homotopija topologinėje erdvėje Y, kurioje bet kuris atvaizdis yra erdvės X homeomorfizmas erdvės Y poerdvyje.

Izotropija

izotròpija [↗ izo… + gr. tropos — kryptis, savybė], medžiagos fiz. savybių vienodumas visomis kryptimis.

Izotropiškas

izotròpiškas [↗ izotropija], visomis kryptimis vienodų savybių.

Izovela

izovelà [↗ izo… + lot. velox — greitas], žemėlapio linija, kitaip ↗ izoanemona.

Izozimai

izozimai [↗ izo… + ↗ enzimai], org. junginiai, kitaip ↗ izofermentai.

Puslapis 72 iš 72« Pirmas...63646566676869707172